Nu op wittewoede.be

Abonneren op feed Nu op wittewoede.be
RSS-feed van wittewoede.be, de site met alle nieuws uit de non-profit door de LBC-NVK, de vakbond van de werknemers uit alle sectoren van zorg, welzijn en cultuur.
Bijgewerkt: 23 min 26 sec geleden

Graag een diploma verpleegkundige of zorgkundige behalen? Grijp nu je extra kans in 2018!

do, 08/11/2018 - 08:14

Nadat er een eerste groep gestart is kan er in het schooljaar 2018-2019 een bijkomende groep werknemers van de sector met behoud van loon een volwaardige opleiding tot verpleegkundige (HBO5 of bachelor) of tot zorgkundige starten.

Sectoren: ZiekenhuizenThuisverplegingSector gezondheidsondersteunende dienstenRevalidatiesectorOuderenzorgLees ook:  Wil je graag een diploma verpleegkundige of zorgkundige halen? di 23 jan 2018 -- Mark Selleslach

In het schooljaar 2018 kan opnieuw een groep werknemers van de sector met behoud van loon een volwaardige opleiding tot verpleegkundige (HBO5 of bachelor) of tot zorgkundige starten.

“Splits die 24-uren shifts op in 2 of 3. En nog liever vandaag dan morgen.”

di, 23/10/2018 - 13:09

Enkele dagen geleden viel de arbeidsinspectie binnen bij de Antwerpse ambulancedienst Ambuce. De aanleiding daarvoor waren de klachten van werknemers over de werkomstandigheden.

De werknemers presteren per maand een elftal shiften van 24 uur. Tijdens die shiften werken ze natuurlijk geen 24 uur, maar zijn ze wel 24 uur paraat. Het kan dan gebeuren dat ze 2,3 of 4 keer per nacht uitrukken, met telkens enkel een korte rustpauze tussenin. Tel daar nog eens de vervanging van een collega die ziek is of verlof heeft bij, en je weet dat die werknemers op heel korte tijd heel veel uren moeten werken. Bovendien worden niet al die uren betaald, want de werkgever beschouwt die nachten als een soort van wachtdienst. Een praktijk die meer regel dan uitzondering is in de sector.

“Ronduit gevaarlijke toestanden”, aldus Bart Thys, vakbondssecretaris van de LBC-NVK, “Die lange dagen, onderbroken nachten… En je dan in het verkeer wagen en met patiënten werken. Het is een wonder dat er niet meer ongevallen gebeuren. Die 24-uren shiften moeten opgesplitst worden, en liever vandaag nog dan morgen.”

Maar daar schermt de CEO van Ambuce, en bij uitbreiding de hele sector, met de krappe financiering. Ook al kreeg de sector onlangs 35 miljoen euro extra van Minister De Block, toch zijn er geen centen genoeg om meer shifts en meer uren te betalen. Bovendien gedragen tal van kleine diensten zich als cowboys en bieden ze hun diensten tegen dumpingprijzen aan. Dat zet druk op ondernemingen die correct willen werken.

“De overheid heeft twee opdrachten”, besluit Bart Thys, “en die zijn: de sector beter financieren en beter reguleren.”

Sectoren: Sector gezondheidsondersteunende dienstenLees ook:  Lonen labo's, poliklinieken, ambulancediensten, tandarts- en dokterspraktijken verhoogd vanaf 1 januari 2018 di 12 dec 2017 -- Johan Fobelets

Op maandag 11 december 2017 hebben wij samen met de werkgeversorganisaties een nieuwe cao ondertekend die in alle labo’s, poliklinieken, ambulancediensten, tandarts- en dokterskabinetten,… wettelij

LBC-NVK wil geen sociale dumping kinderopvang ma 15 feb 2016 -- Fatiha Dahmani

CD&V pakte in de pers uit met een ambitieus plan om 400 bijkomende plaatsen te creëren in de kinderopvang in Brussel. Daar heeft de LBC-NVK niets op tegen, integendeel.

ACV blijft zich verzetten tegen dumping externe preventiediensten door werkgeversorganisaties vr 3 apr 2015 -- Johan Fobelets

Door het akkoord van 2 maart in de Groep van 10 dreigt drastisch te worden gesnoeid in de financiering van de preventiediensten. Sommige werkgevers van de externe preventiediensten leggen de schuld daarvan bij de vakbonden. Niets is minder waar. Het ACV heeft tot de laatste snik de externe preventiediensten verdedigd.

Directie bergt plannen sociale dumping ZNA op di 27 jan 2009 -- Redactie

Ondertussen is het weer van 5 november vorig jaar geleden dat we met vele honderden actievoerders door de straten van Antwerpen trokken om de plannen van de directie van ZNA om het schoonmaak- en k

LBC-NVK organiseert grootschalige vorming afgevaardigden rond nieuwe functieclassificatie

wo, 17/10/2018 - 14:13

Vanaf 1 oktober 2019 krijgen de werknemers van diverse zorgsectoren een nieuwe functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s. Een nieuwe functieclassificatie en nieuwe barema’s invoeren voor ongeveer 54.000 werknemers is niet niks.

Om de vakbondsafgevaardigden van de LBC-NVK in de ouderenzorg, de revalidatiesector, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen zo goed mogelijk voor te bereiden organiseert de LBC-NVK vijf vormingsdagen. In totaal zullen meer dan 500 vakbondsafgevaardigden een opleiding volgen. Zij zullen in de begeleidings- en de beroepscommissies een belangrijke rol spelen.

De eerste vormingsdag vond plaats op maandag 15 oktober. Een kleine honderd vakbondsafgevaardigden uit Vlaams-Brabant kregen een hele dag les over de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe loonbarema's. Best zwaar maar toch ook wel zeer nuttig.

"Mijn collega’s zijn wel bezig met die nieuwe functieclassificatie. Ze vragen mij nu al vaak wat er van IFIC aan is en hoeveel ze gaan verdienen. Na deze vorming voel ik mij in staat om hen een deftig antwoord geven,” onderstreept vakbondsafgevaardigde Lucia het belang van de vormingsdag.

In de periode maart-april voorzien we in alle provincies informatiemomenten voor de werknemers uit de diverse zorgsectoren. Op 23 april 2019 ontvangen alle werknemers uit de sectoren hun functietoewijzing en bijhorend loonbarema. Tussen eind april 2019 en juni organiseren we dienstverleningsmomenten waar onze leden terecht kunnen met al hun vragen zodat ze de voor hen meest voordelige keuze kunnen maken.

Sectoren: RevalidatiesectorOuderenzorgLees ook:  Niemand mag erop achteruitgaan. Nieuwe classificatie en barema’s voor zorgsectoren di 16 okt 2018 -- Olivier Remy

Vanaf 1 oktober 2019 krijgen de werknemers van diverse zorgsectoren een nieuwe functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s.

Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,... vr 28 sep 2018 -- Redactie

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten.

Eindelijk een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit wo 4 jul 2018 -- Mark Selleslach

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf.

Niemand mag erop achteruitgaan. Nieuwe classificatie en barema’s voor zorgsectoren

di, 16/10/2018 - 08:40

Vanaf 1 oktober 2019 krijgen de werknemers van diverse zorgsectoren een nieuwe functieclassificatie en nieuwe loonbarema’s. De invoering van de nieuwe barema’s komt er een jaar nadat dit al voor het personeel van de ziekenhuizen en de thuisverpleging werd toegepast.

Een nieuwe functieclassificatie en nieuwe barema’s invoeren is niet niks. Ongeveer 54.000 werknemers van de sectoren die sinds de jongste staatshervorming afhangen van de Vlaamse overheid zullen er in oktober 2019 bij betrokken zijn. In de woonzorgcentra (rusthuizen), de revalidatiecentra, de psychiatrische verzorgingstehuizen, enkele gespecialiseerde of categorale ziekenhuizen en de initiatieven voor beschut wonen start nu de voorbereiding van de invoering van de nieuwe functieclassificatie.

Voor de werknemers van de ziekenhuizen kon de eerste stap van de invoering van de nieuwe loonschalen dit jaar plaatsvinden. Het sociaal akkoord voor deze federale zorgsectoren werd afgesloten in november 2017. Maar het was wachten tot 7 juni 2018 op een sociaal akkoord voor de non-profitsectoren die afhangen van de Vlaamse overheid. Het VIA 5-akkoord bevat 21,7 miljoen euro voor de nieuwe barema’s. De ondertekening van beide sociale akkoorden kwam er niet vanzelf. Ze was het resultaat van lange en vastberaden onderhandelingen en acties waaraan duizenden werknemers uit de sector deelnamen. Deze acties waren onmisbaar om de vakbondsonderhandelaars te steunen.

Gelijk loon voor gelijk werk

De huidige functieclassificatie en barema’s dateren van zo’n 40 jaar geleden. Maar er werden in de voorbije jaren wel al aanpassingen aangebracht. Zo kreeg de LBC-NVK in 2013 gedaan dat alle zorgkundigen hetzelfde barema konden verdienen. Voor functies als animator bestaat er geen duidelijk barema. De oude classificatie verwijst ook naar oude jobs als ‘klerk’ en ‘meestergast’. Gevolg: de directie heeft dan meer mogelijkheden om zelf te beslissen welk barema wordt toegekend.

Al in 2002 was er het besef dat er een nieuwe functieclassificatie moest komen. De sociale partners richtten toen de vzw IFIC op. IFIC ontwikkelt en ondersteunt de opstelling van de functieclassificaties in de non-profit. Het eerste project was dat voor de ziekenhuizen en de ouderenzorg. Daarna werd gestart met de Vlaamse sectoren (zoals de kinderopvang). De opstelling van een sectorale functieclassificatie wordt grondig en wetenschappelijk aangepakt. En daarom duurt zoiets ook jaren.

De functieclassificatie én de loonbarema’s die in 2019 worden ingevoerd, zijn dezelfde als deze die dit jaar van kracht werden in de ziekenhuissector en de thuisverpleging. Voor de vakbonden was het uiterst belangrijk dat het principe van gelijk loon voor gelijk werk behouden bleef. Een zorgkundige of kinesitherapeut in een woonzorgcentrum of revalidatiecentrum hoort hetzelfde te blijven verdienen als in een ziekenhuis.

De nieuwe functieclassificatie is, zoals die voor het ziekenhuispersoneel, van toepassing op alle werknemers. Er is geen onderscheid tussen bijvoorbeeld een verpleegkundige, een diëtiste, een poetshulp en een onthaalmedewerker. Iedereen is werknemer en dus valt iedereen onder de nieuwe barema’s. Ook het principe dat niemand erop achteruitgaat is behouden. Voor een klein aantal werknemers kan het huidige loon hoger zijn dan het nieuwe loonbarema. In zo’n geval kan de werknemer zonder probleem beslissen om het huidige barema te behouden.

Informeren en begeleiden

Alle werknemers van de betrokken sectoren zullen rond 17 oktober 2018 een algemene brief ontvangen van hun directie. Daarin worden de volgende stappen van de invoering van IFIC uitgelegd. Je vakbond LBC-NVK is sinds begin oktober een flyer aan het verspreiden. We gebruiken ook mailings en onze websites – www.lbc-nvk.be en www.wittewoede.be – om leden en werknemers in het algemeen te informeren.

Tussen november 2018 en eind januari 2019 wordt in elke voorziening het voorbereidende werk gedaan. Op 23 april 2019 zullen alle werknemers in de sector hun functie toegewezen krijgen, samen met het nieuwe loonbarema. Ze zullen vanaf dan hun toewijzing kunnen aanvaarden of niet. Of indien nodig in beroep gaan.

In mei en juni 2019 organiseert de LBC-NVK in alle regio’s informatiemomenten en dienstverlening. Ook meer dan 600 LBC-NVK-militanten krijgen vorming over IFIC, hun rol in de begeleidingscommissies en het gebruik van een ‘tool’ om de nieuwe barema’s uit te leggen. Leden van de LBC-NVK (ACV) zullen kunnen rekenen op ondersteuning van hun vakbond om in 2019 de juiste keuze te maken!

Dit artikel verscheen eerder in Ons Recht, het ledenblad van de LBC-NVK.

Sectoren: RevalidatiesectorOuderenzorgLees ook:  Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,... vr 28 sep 2018 -- Redactie

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten.

Eindelijk een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit wo 4 jul 2018 -- Mark Selleslach

Goed nieuws voor alle werknemers! Het nieuw sociaal akkoord kwam er niet zomaar vanzelf.

205 extra jobs sector minderjarige personen met een handicap (MFC)

ma, 15/10/2018 - 08:54

Dankzij onze wittewoede-acties is er in het nieuw sociaal akkoord van 8 juni 2018 (VIA 5) afgesproken dat er ook in de sector gehandicaptenzorg voor minderjarigen 205 voltijdse jobs bijkomen.

Die jobs zijn broodnodig om in een eerste fase de personeelstekorten en de toenemende agressie op te vangen. De jobs worden daarom ingezet in de begeleiding binnen de verblijf-functie.

Op donderdag 11 oktober 2018 hebben wij, na moeizame onderhandelingen, een akkoord bereikt over de verdeling van de 205 jobs. De aanwerving van die bijkomende collega’s kan onmiddellijk ingaan.

Het werk is nog niet af!

De LBC-NVK heeft keihard gevochten voor die bijkomende jobs. Onze acties leverden resultaten op. Maar we zijn er nog niet.

Iedereen beseft dat de 205 jobs niet volstaan om alle personeelstekorten en alle werkdrukproblemen in de sector op te lossen. Daarom hebben we onmiddellijk een tweede fase afgesproken.

Tegen 1 januari 2019 moeten concrete stappen gezet worden om de leefgroepen “leefbaar” te maken door te zorgen voor kleinere leefgroepen, voor een correcte omkadering door het wegwerken van historische personeelstekorten, … Enkel zo kunnen we tegemoet komen
aan de gewijzigde en complexe zorgvragen.

Tegen 1 januari 2019 moet er ook een werkgroep starten om de werklast van de ambulante werking in kaart te brengen en voorstellen te doen om ook daar de omkadering te verbeteren.

Sectoren: Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerkLees ook:  Opvoeders voeren actie aan kabinet Vandeurzen voor veilige zorg ma 7 mei 2018 -- Redactie

Op maandag 7 mei 2018 voerden enkele honderden opvoeders en leerkrachten actie aan het kabinet van minister van Welzijn Jo Vandeurzen in Brussel.

LBC-NVK non-profit voert actie voor meer personeel bij het Koninklijk Instituut Woluwe wo 18 apr 2018 -- Redactie

Op maandag 16 april voerden de werknemers van het Koninklijk Instituut Woluwe actie voor meer middelen en meer personeel tegen de toenemende agressie vanwege leerlingen en bewoners.

Sint-Idesbald Roeselare wil meer personeel vr 9 mrt 2018 -- Redactie

Op maandag 26 februari voerden de werknemers van de opvoedingsinstelling Sint-Idesbald in Roeselare actie.

OC Sint-Jozef voert actie voor meer middelen en meer personeel ma 19 feb 2018 -- Redactie

Op maandag 19 februari organiseerden de werknemers van OC Sint-Jozef in Zwijnaarde een actiedag.

Klop is geen part of the job di 6 feb 2018 -- Redactie

Met deze en andere slogans uitten de werknemers van OC Sint-Ferdinand op 5 februari 2018 hun bezorgdheid over het toenemend aantal gevallen van geweld in opvoedingsinstellingen.

Werknemers in actie tegen hoge werkdruk herstelverblijf Crombeen in Burst

do, 11/10/2018 - 09:19

Op woensdag 10 oktober 2018 voerden de werknemers van het Herstelbedrijf Crombeen in Burst, een deelgemeente van Erpe-Mere, actie. Daarmee wilden ze de hoge werkdruk en het tekort aan personeel aanklagen.

De actievoerders kregen de steun van een aantal bewoners. Door de werkdruk en het personeelstekort kan een degelijke zorg aan de bewoners niet meer gewaarborgd worden en dat leidt tot frustraties bij de bewoners èn de personeelsleden.

De problemen worden al maanden aangekaart, maar de directie heeft er geen oor naar. In februari hebben we een eerste overleg gevraagd, maar de directie heeft dat toen geweigerd.

Uiteindelijk was de directie bereid om op woensdag 3 oktober een overleg te organiseren. Maar dat leverde geen concrete resultaten op. Al snel werd duidelijk dat er geen bijkomende aanwervingen zouden komen. De directie schermde met de slechte financiële situatie van het herstelverblijf.

De personeelsvergadering die wij na het overleg organiseerden, besliste om over te gaan tot actie. Het geduld van de werknemers is meer dan op.

Tijdens de actie was niemand van de directie aanwezig. Wij vragen op heel korte termijn een nieuw overleg met concrete voorstellen van de directie om de problemen op te lossen.

Het herstelverblijf maakt deel uit van de VZW Sint-Vincentius - zorggroep Eclips. Die groep baat niet alleen een aantal rusthuizen uit maar voorziet intussen ook in tal van andere zorgvormen. Regelmatig krijgen we ook van de andere vestigingen klachten in verband met de hoge werkdruk.

Wordt vervolgd!

Sectoren: OuderenzorgLees ook:  Actie voor meer personeel aan hoofdzetel Vulpia vr 14 sep 2018 -- Redactie

Vandaag voerden werknemers van ’t Spelthof actie aan het Vulpia-hoofdkantoor in Brasschaat.

Rusthuis in actie tegen schrijnend personeelstekort wo 5 sep 2018 -- Redactie

Het personeel van residentie ‘t Spelthof in Binkom voerde op dinsdag 4 september actie. Al maanden heerst in het woonzorgcentrum een schrijnend personeelstekort.

Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,...

vr, 28/09/2018 - 12:02

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten. Dankzij dat akkoord krijgen de bijna 55.000 werknemers uit de woonzorgcentra, de revalidatiecentra, de PVT’s, een aantal categorale ziekenhuizen en de Initiatieven beschut wonen een nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s. Dat gebeurt ongeveer 1 jaar later dan voor het personeel van de ziekenhuizen.

Sectoren: ZiekenhuizenRevalidatiesectorOuderenzorgLees ook:  IFIC komt eraan (functieclassificatie en nieuwe loonschalen in de federale non-profit) do 19 apr 2018 -- Redactie

IFIC is de naam van de nieuwe functieclassificatie en de nieuwe loonschalen die binnenkort in heel de federale zorgsector van start gaan.

LBC-NVK onderhandelt nieuwe functieclassificatie voor preventiedienst Mensura ma 30 jul 2012 -- Redactie

De sociale partners binnen Mensura, een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, timmeren al enige tijd aan een goed evenwicht tussen rechten en plichten van alle partijen, werknem

Wat betekent een nieuw functieclassificatiemodel voor hoofdverpleegkundigen en diensthoofden? wo 19 okt 2011 -- Redactie

De LBC-NVK nodigt alle hoofdverpleegkundigen en diensthoofden uit de ziekenhuizen, rusthuizen, revalidatiecentra en de thuisverpleging uit voor een gratis infodag over de gevolgen van een nieuwe fu

Stand van zaken herstel loonspanning en functieclassificatie omkadering beschutte werkplaatsen di 18 nov 2008 -- Kris De Block

Op 12 november 2008 kwam het paritair comité van de sector van de Beschutte Werkplaatsen samen.

Functieclassificatie

De LBC-NVK wil dat er een nieuwe en moderne functieclassificatie komt in de zorg, welzijn en cultuur. Bij die functie-indeling moeten nieuwe, hedendaagse loonschalen onderhandeld worden, zodat de lonen aangepast zijn aan de inhoud van elke specifieke job zoals ze vandaag is.

Nieuwe functieclassificatie en loonschalen voor woonzorgcentra, revalidatiecentra,...

vr, 28/09/2018 - 12:00

Na vele acties en lange onderhandelingen hebben we op 7 juni het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit met de regering kunnen afsluiten. Dankzij dat akkoord krijgen de bijna 55.000 werknemers uit de woonzorgcentra, de revalidatiecentra, de PVT’s, een aantal categorale ziekenhuizen en de Initiatieven beschut wonen een nieuwe functieclassificatie en loonbarema’s. Dat gebeurt ongeveer 1 jaar later dan voor het personeel van de ziekenhuizen.

Sectoren: ZiekenhuizenRevalidatiesectorOuderenzorg

Hier komt je vakbondspremie van 2018!

do, 27/09/2018 - 09:55

Goed nieuws voor wie in de zorg- en welzijnssector werkt. De vakbondspremie zet dit jaar opnieuw een stap vooruit: 86,76 euro voor wie volledige ledenbijdragen betaalt en 43,38 euro voor wie gedeeltelijke ledenbijdragen betaalt.

Sectoren: Gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerkDiensten en centra voor gezondheidspromotie en preventieKinderopvangCentra voor geestelijke gezondheidszorg

Vanaf september of oktober 2018 2% meer loon dankzij de index!

di, 25/09/2018 - 16:59

2% meer loon vanaf september of oktober 2018, dat is goed nieuws! Het gaat voor alle duidelijkheid niet om een cadeautje van je werkgever. En het komt ook niet zomaar binnenvallen als een attentie van de regering. Je loon gaat er met 2% op vooruit dankzij de index. De automatische indexering van de lonen is superbelangrijk. Want daardoor volgen de lonen de stijging van de levensduurte, zonder dat daarover telkens weer opnieuw onderhandeld zou moeten worden.

In welke sectoren stijgt je loon in september?

Werk je in een van de sectoren uit het paritair comité 330 (ziekenhuizen, ouderenzorg, thuisverpleging, revalidatiecentra, gezondheidsondersteunende diensten) of in een beschutte werkplaats, dan stijgt je loon met 2% in september.

In welke sectoren stijgt je loon in oktober?

Werk je in de gehandicaptenzorg, jongerenwelzijn of welzijnswerk, de kinderopvang, de socioculturele sector, de gezinszorg, een centrum voor geestelijke gezondheidszorg, een sociale werkplaats of in een dienst of een centrum voor gezondheidspromotie en preventie, dan stijgt je loon met 2% in oktober.

Nu ook sociaal akkoord voor werknemers van Brusselse non-profit

di, 18/09/2018 - 12:15

Nadat er eerder al sociale akkoorden waren afgesloten voor de werknemers uit de federale en Vlaamse non-profit, mogen nu ook de werknemers van de Brusselse non-profit een verbetering van hun loon- en werkvoorwaarden verwachten. Na lange en bewogen onderhandelingen werd er ook voor hen een sociaal akkoord ondertekend, het eerste sinds lange tijd.

Elf miljoen euro. Dat was het budget dat door de Brusselse overheden was vrijgemaakt voor de onderhandelingen. Zes miljoen euro moest dienen voor de instellingen gefinancierd door de Franstalige gemeenschapscommissie (COCOF) en vijf miljoen euro voor de instellingen gefinancierd door de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie (COCOM).

Met dat geld moest een belangrijke stap worden gezet in de harmonisering van de loon- en werkvoorwaarden op Brussels niveau. Die kunnen afhankelijk van de sector of de subsidiërende overheid verschillen. Een werknemer in de gehandicaptenzorg bijvoorbeeld, kan in Brussel gesubsidieerd worden door Vlaanderen, door de COCOF of de COCOM.

Wat is er nu uit de bus gekomen voor de werknemers van de COCOM(*)?

  • - Een eenmalige premie
  • - Een verhoogde syndicale premie
  • - Een verhoogde tussenkomst in de kosten voor het woon-werkverkeer (MIVB/STIB)
  • - Drie extra vakantiedagen voor de werknemers van de ouderzorg
  • - Nieuwe initiatieven inzake welzijn op het werk
  • - De voorbereiding van een nieuwe functieclassificatie en loonsysteem (IFIC)

Daarnaast zal er ook een tewerkstellingskadaster worden opgesteld en zal er worden geïnvesteerd in structureel sociaal overleg op niveau van de Brusselse non-profit. Dat moet toelaten om de huidige akkoorden makkelijk op te volgen en te evalueren, en zo het afsluiten van toekomstige akkoorden te vergemakkelijken. Met de regionalisering van een aantal sectoren, zoals de ouderenzorg bijvoorbeeld, wordt dat natuurlijk nog belangrijker dan vroeger.

Uiteraard moet het sociaal akkoord nog verder worden uitgewerkt en omgezet in collectieve arbeidsovereenkomsten, alvorens de maatregelen effectief ingang zullen vinden. Maar met dit mooie perspectief kunnen de werknemers van de Brusselse non-profit alvast het nieuwe werkjaar in!

(*)Ongeveer 6500 werknemers (VTE) vallen onder de COCOM. Het betreft onder andere Nederlandstalige werknemers in de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg en de thuiszorg.

Sectoren: GezinszorgGehandicaptenzorg, jongerenwelzijn en welzijnswerkOuderenzorg

Actie voor meer personeel aan hoofdzetel Vulpia

vr, 14/09/2018 - 21:57

Vandaag voerden werknemers van ’t Spelthof actie aan het Vulpia-hoofdkantoor in Brasschaat. Het rusthuis, dat deel uitmaakt van de Vulpia-groep, kampt al maanden met een groot tekort aan personeel. De actievoerders werden gesteund door bewoners en familieleden. Er waren ook LBC-NVK-militanten van andere Vulpia-instellingen aanwezig, die vaak met hetzelfde probleem kampen.

Het personeel had vorige week aan de eigen instelling actie gevoerd, maar wou nu ook de directie van de Vulpia-groep op dit schrijnende probleem wijzen. De directie van Vulpia ontving een delegatie van de actievoerders. Die directie schermde met ‘budgettaire problemen als oorzaak voor het tekort aan personeel. De LBC-NVK-delegatie maakte ook hier duidelijk dat kwalitatieve zorg niet mogelijk is zonder voldoende personeel.

Wordt vervolgd, want de acties gaan door tot er structurele oplossingen komen.

Sectoren: OuderenzorgLees ook:  Rusthuis in actie tegen schrijnend personeelstekort wo 5 sep 2018 -- Redactie

Het personeel van residentie ‘t Spelthof in Binkom voerde op dinsdag 4 september actie. Al maanden heerst in het woonzorgcentrum een schrijnend personeelstekort.

Enquête bevestigt stijgende werkdruk in rusthuizen di 15 sep 2015 -- Olivier Remy

De LBC-NVK non-profit heeft in de loop van juni meer dan 2.000 personeelsleden bevraagd die werken in vzw’s en commerciële rusthuizen. In de afgelopen jaren wees veel erop dat de werkdruk was toegenomen in de ouderenzorg. Via een bevraging wilden we het personeel aan het woord laten om daarna de politici aan te spreken over de resultaten.

Actie voor meer personeel bij hoofdkantoor Vulpia

do, 13/09/2018 - 11:16

De werknemers van residentie ’t Spelthof in Binkom voerden op 4 september actie tegen het schrijnend personeelstekort in hun instelling. Al maanden klagen de LBC-NVK en het personeel het gebrek aan voldoende personeel aan. Pas door de actie had de directie ook echt oor voor de noodkreten.

’t Spelthof behoort tot de Vulpia-groep. De beloftes over hoogkwalitatieve zorg, professionalisme en huiselijke gezelligheid die op de Vulpia-website prijken, staan in schril contract met de praktijk van de werkvloer. Goede zorg kan enkel met voldoende, gekwalificeerd personeel.

En al is de werkgever zich nu wel bewust van het probleem, structurele oplossingen zijn zeker nog niet in zicht. Andere vestigingen van de Vulpia-groep kampen met gelijkaardige problemen. Daarom trekken de werknemers van ’t Spelthof, samen met bewoners en familie, op vrijdag 14 september naar het hoofdkantoor van Vulpia in Brasschaat. Ze gaan daar hun eisenbundel toelichten bij de centrale directie.

Sectoren: OuderenzorgLees ook:  Rusthuis in actie tegen schrijnend personeelstekort wo 5 sep 2018 -- Redactie

Het personeel van residentie ‘t Spelthof in Binkom voerde op dinsdag 4 september actie. Al maanden heerst in het woonzorgcentrum een schrijnend personeelstekort.

Enquête bevestigt stijgende werkdruk in rusthuizen di 15 sep 2015 -- Olivier Remy

De LBC-NVK non-profit heeft in de loop van juni meer dan 2.000 personeelsleden bevraagd die werken in vzw’s en commerciële rusthuizen. In de afgelopen jaren wees veel erop dat de werkdruk was toegenomen in de ouderenzorg. Via een bevraging wilden we het personeel aan het woord laten om daarna de politici aan te spreken over de resultaten.

Werknemers rusthuizen Orpea voeren actie do 12 mrt 2015 -- Olivier Remy

De werknemers van de rusthuizen van de groep Orpea voerden op donderdag 12 maart actie. De werknemers vragen investeringen in de bestaande woonzorgcentra én in de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Werknemers rusthuis De Hazelaar willen meer personeel vr 23 mei 2014 -- Redactie

60 werknemers van rusthuis De Hazelaar in Kontich (nabij Antwerpen) legden op vrijdag 23 mei het werk neer. Met de actie wilden ze een aantal problemen aankaarten en het gebrek aan gehoor bij de directie aanklagen.

Werknemers rusthuis Prinsenpark Genk in actie tegen chantage directie wo 9 okt 2013 -- Ingrid Maurissen

De werknemers van het rusthuis Prinsenpark in Genk voerden op dinsdag 8 oktober actie.

Rusthuis in actie tegen schrijnend personeelstekort

wo, 05/09/2018 - 11:13

Het personeel van residentie ‘t Spelthof in Binkom voerde op dinsdag 4 september actie. Al maanden heerst in het woonzorgcentrum een schrijnend personeelstekort.
Er zouden minstens 9 collega’s moeten bijkomen. Er zijn ook al geruime tijd geen directie, geen hoofd bewonerszorg en onvoldoende diensthoofden aanwezig zijn, en de chaos is compleet. De LBC-NVK had deze problemen al herhaaldelijk aangekaart, maar nu was de maat vol.

‘t Spelthof is een onderdeel van de Vulpia-groep. Hoewel de directie van Vulpia beweert kwalitatieve zorg hoog in het vaandel te dragen, slagen zij er niet in om in ’t Spelthof een minimum aan personeel te voorzien. Dit is niet alleen het geval in de zorg, maar ook in de keuken en het onderhoud. Werknemers kloppen hier shiften van 14u zonder pauze. Er is vandaag één poetsvrouw voorzien om het hele gebouw schoon te maken in 3 uren. Werknemers die langdurig ziek zijn worden niet vervangen. Soms is er alleen maar een interim aanwezig die de bewoners niet kent of zelfs het Nederlands niet machtig is. Enkel de facturatie verloopt nog correct.

De LBC-NVK-delegatie kon enkel nog de problemen naar buiten brengen. Zelfs echt staken kan niet meer. Er is niet voldoende personeel om de minimumbezetting te verzorgen. De werknemers willen vandaag maar één ding: dat Vulpia zijn verantwoordelijkheid neemt en er op zeer korte termijn collega’s bijkomen op de werkvloer.

Sectoren: OuderenzorgLees ook:  Werknemers rusthuizen Orpea voeren actie do 12 mrt 2015 -- Olivier Remy

De werknemers van de rusthuizen van de groep Orpea voerden op donderdag 12 maart actie. De werknemers vragen investeringen in de bestaande woonzorgcentra én in de arbeidsvoorwaarden voor het personeel.

Werknemers rusthuis De Hazelaar willen meer personeel vr 23 mei 2014 -- Redactie

60 werknemers van rusthuis De Hazelaar in Kontich (nabij Antwerpen) legden op vrijdag 23 mei het werk neer. Met de actie wilden ze een aantal problemen aankaarten en het gebrek aan gehoor bij de directie aanklagen.

Werknemers rusthuis Prinsenpark Genk in actie tegen chantage directie wo 9 okt 2013 -- Ingrid Maurissen

De werknemers van het rusthuis Prinsenpark in Genk voerden op dinsdag 8 oktober actie.

LBC-NVK reageert op verkoop rusthuizen door Senior Assist do 8 jun 2017 -- Hilde Schepens

De rusthuisgroep Senior Assist verkoopt 8 rusthuizen omwille van financiële problemen. Dat werd, niet onverwacht, vandaag bekendgemaakt op een bijzondere Ondernemingsraad.

Enquête bevestigt stijgende werkdruk in rusthuizen di 15 sep 2015 -- Olivier Remy

De LBC-NVK non-profit heeft in de loop van juni meer dan 2.000 personeelsleden bevraagd die werken in vzw’s en commerciële rusthuizen. In de afgelopen jaren wees veel erop dat de werkdruk was toegenomen in de ouderenzorg. Via een bevraging wilden we het personeel aan het woord laten om daarna de politici aan te spreken over de resultaten.

LBC-NVK maakt afspraken met directie rusthuizengroep Armonea di 1 jul 2014 -- Redactie

Na enkele maanden onderhandelen slaagde de LBC-NVK er in om met de directie van rusthuizengroep Armonea afspraken te maken en enkele collectieve arbeidsovereenkomsten af te sluiten.

LBC-NVK non-profit steunt actie tegen psychisch geweld

ma, 03/09/2018 - 12:48

Op 23 augustus stapte een vakbondsafgevaardigde van de Mission Locale in Etterbeek uit het leven. De Mission Locale van Etterbeek begeleidt, samen met partners als de COCOF, Actiris en de gemeente Etterbeek, werkzoekenden naar een job. De schepen van Werkgelegenheid in Etterbeek, Jean Laurent is voorzitter van de organisatie.

Volgens de collega’s van de CNE, de Franstalige tegenhanger van de LBC-NVK, pleegde de vakbondsafgevaardigde de wanhoopsdaad als gevolg van jarenlange intimidatie en pesterijen door de directie, gecombineerd met een veel te hoge werkdruk. Ook andere afgevaardigden hebben het moeilijk. Vier van de vijf kampen met een burn-out.

Omdat er een einde moet komen aan die ziekmakende situatie, organiseert de CNE op dinsdag 4 september om 17u30 een actie aan het stadhuis van Etterbeek. De LBC-NVK roept op om de actie mee te ondersteunen. Psychisch geweld tegen vakbondsafgevaardigden en werknemers in het algemeen, is onaanvaardbaar en moet solidair worden bestreden.

Sectoren: Socioculturele sector

Conflict bij Aralea van de baan

wo, 29/08/2018 - 11:52

Op woensdag 29 augustus 2018 hebben de LBC-NVK en de directie van het Brasschaatse maatwerkbedrijf Aralea een protocolakkoord ondertekend. Daarmee komt een eind aan de staking die vorige week vrijdag begon.

Aanleiding daarvan was de hoge werkdruk en het gedrag van de algemeen directeur, die geregeld al roepend tegen de werknemers tekeer ging. Toen een bediende met bijna twintig jaar dienst afgelopen week werd ontslagen, was voor de werknemers de maat vol.

De werknemers van de afdeling groendienst legden het werk neer. Ze kregen al snel navolging van de collega’s van een andere afdeling.

Gisteren zaten de directie en de vakbonden de hele dag rond de tafel. Dat leidde uiteindelijk tot de ondertekening van een akkoord.

De raad van bestuur zal een gedelegeerd bestuurder aanstellen. Die moet door zijn aanwezigheid op de werkvloer gemakkelijk aanspreekbaar zijn door de werknemers. Hij of zij zal ook toezicht houden op de ‘cel dagelijks bestuur’ waar de HR-manager en de algemeen directeur deel van zullen uitmaken. De algemeen directeur zal dus niet meer alleen beslissen over personeelsaangelegenheden.

De werknemers die het werk neergelegd hebben, krijgen loon uitbetaald voor de drie stakingsdagen. Dat geldt zowel voor de arbeiders als de bedienden. Voor de ontslagen werkneemster moet nog een voor beide partijen bevredigende oplossing uitgewerkt.

(foto: stockfoto)

Sectoren: MaatwerkbedrijvenLees ook:  Oplossing conflict beschutte werkplaats Noordheuvel vr 16 nov 2012 -- Redactie

Gisteren hebben de bedienden van de beschutte werkplaats Noordheuvel de staking stopgezet.

Beschutte werkplaats Noordheuvel staakt di 13 nov 2012 -- Redactie

Drie ontslagen collega’s terwijl de directie alternatieven had om ontslagen te vermijden. En dus zijn de bedienden van de beschutte werkplaats Noordheuvel in Brasschaat in staking.

Staking in beschutte werkplaats Noordheuvel ma 12 nov 2012 -- Redactie

De werknemers van de beschutte werkplaats Noordheuvel (Brasschaat) gingen vandaag in staking tegen het ontslag van drie collega’s bedienden.