Geen verhoging capaciteit onthaalouders

di, 29/11/2011 - 00:00 -- Redactie

Het Vlaamse voorontwerp van het decreet voorschoolse opvang brengt de norm in de gezinsopvang op 8 kinderen. En dat terwijl de feiten uitwijzen dat die verhoging van de capaciteit ernstige gevolgen heeft voor de kwaliteit van de opvang.

Feiten

Alle wetenschappelijke studies zijn het over eens dat de ratio kind-begeleider één van de kwaliteitspijlers in de kinderopvang. In een gezamenlijk communiqué hebben het Vlaams Welzijnsverbond, de KAV en de Landelijke Kinderopvang de Vlaamse Overheid gevraagd om de norm op “4” te houden in de gezinsopvang.

Het VBJK, het Vlaams Vormingscentrum voor begeleiding van het jonge kind waar dokters aan de slag zijn adviserert de Vlaamse Regering om de norm op “4” te houden.

De Gezinsbond, als vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering maant de overheid aan om bij de opvang bij onthaalouders de norm te houden op 4 voltijdsen.

De LBC-NVK heeft onze Vlaamse Overheid bij verschillende gelegenheden gewezen op de noodzaak van de kwaliteit te handhaven, juist, met maximaal 4 voltijdsen per onthaalouder.

Conclusie

  • De Vlaamse beleidsmakers liggen duidelijk niet wakker van de kwaliteit in de kinderopvang.
  • Wij aanvaarden geen verhoging van de capaciteit.Onze vakbond zal met een actieplan komen om de kwaliteit in de sector af te dwingen.