Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

21 jun 2016 - 15:45

Vanaf 1 juli 2016 stijgt het bedrag per kinddag van 19,55 euro naar 19,76 euro.

11 jan 2016 - 09:57

Onthaalouders aangesloten bij een dienst kregen voor de invoering van het decreet kinderopvang meestal in januari een aanpassing van het bedrag van de onkostenvergoeding.

24 nov 2015 - 16:35

Momenteel krijgen wij veel vragen van onthaalouders over hun pensioen. Maar helaas kunnen wij dat niet voor jullie berekenen berekenen. Gelukkig kunnen jullie dat zelf achterhalen bij de pensioendienst.

Pagina's