Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

2 feb 2015 - 09:21

Onthaalouders aangesloten bij een dienst kregen voor de invoering van het decreet kinderopvang meestal in januari een aanpassing van het bedrag van de onkostenvergoeding.

8 jul 2014 - 15:41

Ben je op zoek naar een boeiende job in de welzijnssector? Heb je een warm hart voor mensen en in het bijzonder voor kinderen? Ben je een speelvogel? Durf je uitdagingen aangaan?

4 feb 2014 - 12:06

De job als onthaalouder is een mooie maar ook zware job. Goede informatie is dan ook ontzettend belangrijk voor je van start gaat als onthaalouder. Maar, opgelet!

Pagina's