Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

10 jan 2014 - 13:39

De bedragen voor 2014 zijn:

24 sep 2013 - 08:46

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2013 vindt de derde vakbeurs voor de sector van de kinderopvang plaats in Hangar 29 van de Waagnatie

29 aug 2013 - 13:33

In het najaar van 2013 organiseert Kind & Gezin op 5 zaterdagen lezingen en workshops voor onthaalouders. Er is voor elk wat wils.

Pagina's