Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

1 feb 2013 - 11:00

De bedragen voor 2013 zijn:

21 jun 2012 - 00:00

Je wil beginnen werken als onthaalouder maar dan wel liefst goed geïnformeerd. Of je werkt al als onthaalouder maar wil graag bijleren? Volg dan de opleidingsmodules van de onthaalouderacademie.

1 feb 2012 - 00:00

De bedragen voor subsidies of andere financiële tegemoetkomingen voor kinderopvang-voorzieningen worden op 1 januari 2012 verhoogd met de procentuele stijging van de index tussen 1 november 2010 en

Pagina's