Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

6 sep 2011 - 00:00

Naast de module "Verzorging en EHBO bij jonge kinderen" (reeds volzet) biedt het centrum voor volwassenenonderwijs te Gent dit najaar in het kader van de onthaalouderacademie ook de module " Spelen

31 aug 2011 - 00:00

Begin 2011 moesten alle Vlaamse administraties besparen op de werkingskosten, ook Kind en Gezin.

23 jun 2011 - 00:00

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011 organiseert het organisatiebureau Expolaan in Antwerpen een vakbeurs over kinderopvang.

Pagina's