Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

23 jun 2011 - 00:00

In september 2011 gaan er in verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO) opnieuw opleidingsmodules voor onthaalouders van start.

18 mei 2011 - 00:00

In december kondigt Kind en Gezin aan dat zij zullen besparen op de werkingskosten o.a. de aanpassing van de onkostenvergoeding bij de onthaalouders.

24 dec 2010 - 00:00

Enkele weken geleden deelde Kind en Gezin mee dat er zal bespaard worden op de werkingskosten in de kinderopvang. De lonen zouden door die besparingen niet getroffen worden.

Pagina's