Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

14 dec 2010 - 00:00

Niet vergeten: tegen uiterlijk 31 december 2010 moeten samenwerkende onthaalouders die 9 kinderen of meer opvangen voldoen aan de nieuwe regelgeving en moeten ze beschikken over een brandweerversla

18 okt 2010 - 00:00

Het zorgde voor wenkbrauwengefrons toen SABAM aankondigde dat ook onthaalouders niet ontsnappen aan auteursrechten als zij thuis muziek spelen voor de kinderen.

29 sep 2010 - 00:00

Voor de afhandeling van de uitbetaling van de premies toegangsbeveiliging wijzen we u graag op een aantal richtlijnen van Kind en Gezin.

Pagina's