Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

8 sep 2010 - 00:00

Wij kondigden begin juni al aan dat een reeks opleidingsmodules voor onthaalouders van start zouden gaan. De opleiding gaat door in verschillende Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO).

10 jun 2010 - 00:00

In de hele kinderopvang, ook bij onthaalouders, staat deze dagen het competentiebeleid centraal.

3 dec 2009 - 00:00

Kind en Gezin past de onkostenvergoeding voor onthaalouders ieder jaar aan in januari.

Pagina's