Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

13 nov 2009 - 00:00

Na het zware incident in een kinderdagverblijf in Dendermonde besliste de overheid dat de kinderopvang maatregelen moet nemen om te voorkomen dat iemand de opvang ongemerkt binnenkomt en verlaat.

29 okt 2009 - 00:00

Op 19 mei 2009, niet toevallig in de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen, beslist minister Heeren om de onkostenvergoeding voor onthaalouders te verhogen.

Pagina's