Kwaliteit opleiding kinderverzorgster

di, 17/04/2012 - 00:00 -- Redactie

Eerst waren er de afgelopen week de verontrustende artikels in de pers over wantoestanden in kinderdagverblijven. Tijdens de paasvakantie volgde in sommige kranten daarop een paginagroot artikel over het zevende jaar Kinderzorg. Dat zou toekomstige kinderverzorgsters onvoldoende voorbereiden op het werkveld.

Op de website van Kind en Gezin wordt die laatste berichtgeving genuanceerd. “Het rapport waarnaar verwezen wordt, dateert van februari 2010 en kadert in het actieplan ‘Werk maken van werk in de zorgsector’ van minister Vandeurzen. Kind en Gezin heeft een synthese gemaakt van de huidige situatie en daarbij opmerkingen en aanbevelingen geformuleerd.

Kind en Gezin streeft een goede afstemming na met onderwijs en arbeidsmarkt, zeker omdat kinderopvang de jongste jaren enorm gegroeid is en er niet eenvoudiger op geworden is. Daarom zetten we meer en meer in op een verhoging van de competenties van de mensen die in de kinderopvang actief zijn.

Dit academiejaar startte de nieuwe opleiding bachelor in de kinderopvang. Ook het nieuwe decreet speelt hierop in: men zal niet meer in de kinderopvang kunnen werken zonder over de nodige kwalificaties te beschikken.

Kind en Gezin benadrukt dat er op dit moment geen aangetoonde correlatie is tussen de kwaliteit van de opleiding en potentiële gevaarsituaties in de kinderopvang”

Vacatures ontleed

Wantoestanden in kinderdagopvang. Het zou niet mogen. Maar welke mensen worden gezocht om kinderen op te vangen? Een bloemlezing uit de 58 jobaanbiedingen van de VDAB voor onthaalouder:

  • “Vereiste studies: Geen specifieke studievereisten - Talenkennis: NEDERLANDS (goed). Werkervaring: geen ervaring”
  • Vereiste studies: “3de en 4de graad secundair onderwijs - Geen specifieke studievereisten. Talenkennis: NEDERLANDS (goed) Werkervaring: Niet van belang”
  • Gezocht : 1 ONGESCHOOLDE KINDERVERZORG(ST)ER
  • Biedt: Tijdelijke job. Contract van bepaalde duur - van 20/04/2012 tot 04/05/2012
  • Biedt: tewerkstellingsmaatregel - Gesco-contract.- Contract van bepaalde duur - Tijdregeling: Deeltijds - 20 uren per week

En dan zijn er de actieplannen. Een greep uit de talrijke acties om de vacatures in de kinderopvang op te vullen:

  • Duurzame tewerkstelling van kansengroepen: “In het team van de buurtdiensten occasionele kinderopvang werken personen uit de kansengroepen. Dit zijn personen die omwille van verschillende redenen (laaggeschoold, langdurig werkzoekend, allochtoon, gezinssituatie, medische of sociale problemen) minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.”
  • Het Generatiepact: “De voorkeur wordt gegeven aan jongeren die niet beschikken over een diploma en die via deze jongerenbanen de mogelijkheid krijgen om competenties te verwerven.”

Kan dat voor ons? In principe zijn we daar niet tegen. Wij zijn niet blind voor de erfenis uit het verleden en wij willen ons ook niet verder verliezen in de discussie over wiens fout het is geweest.

Kaderdecreet enkel uitbreiding geen garantie kwaliteit?

Sedert een paar weken hebben we een kaderdecreet dat de opvang van baby’s en peuter beter moet regelen. Alleen houden wij ons hart vast. De politici hebben de mond vol van de uitbreiding die ze willen realiseren, maar diezelfde politici staan amper stil bij de professionalisering van de sector. Je kan immers geen kwaliteit leveren zonder goed opgeleide mensen in goede statuten die kunnen werken in kleine leefgroepen.

Wat ons betreft:

  • Stuur de huidige opleidingen bij volgens de aanbevelingen van de experten op het terrein.
  • Zorg voor goede aansluiting van de opleidingen met de stage en zorg voor pedagogische omkadering.
  • Zorg voor degelijke personeelsbezetting met kwaliteitsvolle groepsgrootte. Realiseer u dat de werknemers voldoende tijd moeten hebben voor de verzorging EN de opvoeding EN de ouders EN de permanente vorming.

Beste overheid: Waar blijft het geld om dat ambitieuze plan tegen 2020 te realiseren?

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke LBC-NVK non-profit