Een beter loon en onkostenvergoeding voor onthaalouders dankzij VIA 6

Eind maart 2021 heeft ACV Puls een nieuw sociaal akkoord afgesloten. In dat akkoord maakten we afspraken over een betere onkostenvergoeding voor onthaalouders.
1. Vanaf april kunnen onthaalouders sui generis rekenen op een bijkomende onkostenvergoeding van € 0,36 per volle dag, per opgevangen kind. Vanaf 1 oktober bedraagt de geïndexeerde onkostenvergoeding € 21,98 per volle dag per opgevangen kind.
2. Ben je als onthaalouder tewerkgesteld met een werknemersstatuut, dan steeg je maandloon en vaste onkostenvergoeding eveneens met 1,7%.

Vanaf 1 mei 2021 verdien je 1.889,97 euro bruto per maand voor een voltijdse tewerkstelling
Vanaf 1 oktober 2021 bedraagt het geïndexeerde minimumloon 1.927,77 euro bruto per maand voor een voltijdse tewerkstelling

Daarnaast ontvang je een maandelijkse onkostenvergoeding per gewerkte dag. Deze onkostenvergoeding bestaat uit:
a. Tussen 1 april 2021 en 30 april 2021:
• Een vast gedeelte van 12,22 euro per dag op basis van het opvangplan;
• Een variabel gedeelte van 3,64 euro per gepresteerde dag per opgevangen kind.

b. Vanaf 1 mei 2021:
• Een vast gedeelte van 12,43 euro per dag op basis van het opvangplan;
• Een variabel gedeelte van 3,64 euro per gepresteerde dag per opgevangen kind.

c. Vanaf 1 oktober 2021:
• Een vast gedeelte van 12,68 euro per dag op basis van het opvangplan;
• Een variabel gedeelte van 3,71 euro per gepresteerde dag per opgevangen kind.

Goed nieuws voor alle onthaalouders! Zo werken we verder aan een beter statuut voor élke onthaalouder.

Download het bestand: