Gratis kinderopvang voor iedereen

Burgerbeweging Hart boven Hard heeft een volksbevraging rond 23 voorstellen voor de volgende regering, en is benieuwd naar jouw prioriteiten.

Ze baseren zich op Artikel 23 van de Belgische Grondwet: 'Iedereen heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Dit artikel 23 hebben ze nu vertaald naar 23 ideeën voor de volgende regering. Eén van die voorstellen: GRATIS KINDEROPVANG VOOR IEDEREEN.

Zet samen met vele duizenden burgers dit voorstel op de politieke agenda.
Laat je stem horen via www.art23.be.