Onkostenvergoeding onthaalouders 2016

Onthaalouders aangesloten bij een dienst kregen voor de invoering van het decreet kinderopvang meestal in januari een aanpassing van het bedrag van de onkostenvergoeding. De Vlaamse overheid verhoogde dan dat bedrag met de procentuele stijging van de index tussen 1 november van een bepaald jaar en 1 november van het daaropvolgend jaar.

Het Ministerieel Besluit dat dat regelde is door de invoering van het decreet kinderopvang op 1 april 2014 opgeheven. In het subsidiebesluit van het decreet voorziet de overheid nu geen jaarlijkse indexering meer, maar een aanpassing van het bedrag van de onkosten wanneer de spilindex wordt overschreden. Naar alle verwachting zal dat pas gebeuren binnen een paar maanden.