Ook onthaalouders kunnen rekenen op financiële steun voor de hoge energieprijzen

Zoals we eerder al meldden in een filmpje op onze instagram @kinderopvangsacvpuls kunnen onthaalouders zowel in 2022 als 2023 rekenen op een financiële tegemoetkoming voor hun energiefactuur. Ondertussen zijn de exacte bedragen bekend gemaakt. Een initiatief in de kinderopvang voor baby’s en peuters kan rekenen op een subsidie van 120 euro per erkende opvangplaats. Concreet betekent dit voor een onthaalouder met 8 vergunde plaatsen een tussenkomst van 960 euro.

UPDATE: De uitbetaling van de subsidie gebeurt vóór het einde van het jaar. Je ontvangt ze via de dienst onthaalgezinnen.