Succesvolle Denk-en-Doe dag Kinderopvang achter de rug

Onthaalouders denk en doe dag

Het kinderopvanglandschap in Vlaanderen evolueert sterk. Het kaderdecreet kinderopvang voor baby’s en peuters zette heel wat in beweging.

Daarom organiseerde ACV Puls op 18 oktober een Denk-en-Doe dag voor de militanten van Kinderopvang. Samen bespraken we de toekomst van de kinderopvang in Vlaanderen. “Wat is belangrijk?”, “Wat kan of wat moet beter?”, “Welke rol kunnen kinderbegeleiders daarbij spelen?” en “Hoe kan ACV Puls hier bij helpen?”.

Een duidelijke visie

Enkele belangrijke onderwerpen die aan bod kwamen waren werkzekerheid, arbeidsomstandigheden, het werknemersstatuut en de maatschappelijke waardering voor kinderbegeleiders. Dit alles willen we verwerken tot een concrete visie. Als vakbond willen wij een stem kunnen geven aan werknemers uit de kinderopvang.

Hoge werkdruk

Kinderopvang is altijd al een zware job geweest. Nu er voor velen ook meer en meer administratieve taken bij komen kijken wordt de werkdruk te hoog. Begeleiders zijn meer bezig met randtaken en daardoor te weinig met de opvang van de kinderen. De verwachtingen blijven nochtans onveranderd. De hoge werkdruk zorgt voor meer werknemers die uitvallen wegens ziekte. Omdat er onvoldoende financiële middelen zijn om in vervangende tewerkstelling te voorzien moeten collega’s vaak invallen voor elkaar.

Betere arbeidsomstandigheden

Het loon en de vergoedingen zijn op vele plaatsen nog niet wat het moet zijn. De veelheid aan regels wordt een grote last om te dragen. Inspecties, allerhande metingen, zelfevaluaties en dergelijke zorgen ervoor dat kinderbegeleiders minder tijd hebben voor wat echt telt, en dat is bezig zijn met de kindjes. Het nieuwe regeerakkoord legt voor kinderdagverblijven een ratio op van 1/9. Dat wil zeggen dat er per 9 kinderen maar 1 begeleider moet zijn. Dat zijn te weinig begeleiders om een kwalitatieve opvang te verzekeren.

In vele kinderdagverblijven merken we op dat de flexibiliteit zijn limieten aan het bereiken is. De flexibele werkuren maken het bijna onmogelijk voor vele halftijdse collega’s om er een tweede job bij te nemen. Werkzekerheid en volwaardige contracten met voldoende uren blijven een belangrijk thema.

Voor beginnende werknemers is er een betere omkadering nodig met meer begeleiding bij de start van hun carrière. Een mogelijke oplossing hiervoor is het mentorschap of peter-meterschap aanbieden en integreren in de werking.

Waardering

De aantrekkelijkheid van de job moet groter worden. Waardering is daarbij een belangrijke factor. Wij, als vakbond, weten al lang dat kinderbegeleiders en onthaalouders fantastisch werk leveren met een grote maatschappelijke rol. Jammer genoeg dringt dat niet bij iedereen door.

Een geslaagde Denk-en-Doe dag

Het was een productieve en aangename Denk-en-Doe dag. Bedankt aan alle aanwezigen om samen met ons na te denken over de toekomst van de Vlaamse kinderopvang.

Oproep voor Denk-en-Doe avond Onthaalouders 18/11
Als onthaalouder mag je, ongeacht je statuut, ook jouw zegje doen.
Kom daarom naar de Denk-en-Doe avond op 18 november 2019
Het gaat door op ACV Puls WAAS & DENDER, H. Heymanplein 7 | BE-9100 Sint-Niklaas.
We starten om 19:30 maar voorzien broodjes vanaf 19:00u.
Schrijf je in voor 16 november 2019 via acv-puls.limburg@acv-csc.be of bel naar 011/290 961.