Het huidige statuut (sui generis)

Zolang niet alle onthaalouders kunnen instappen in het werknemersstatuut, moet het huidige statuut verbeterd worden. De LBC-NVK wil dat de berekening van de sociale zekerheidsbijdrage gebaseerd wordt op de werkelijke prestaties. Dat gebeurt nu niet en zorgt er in veel gevallen voor dat onthaalouders daardoor minder sociale rechten (pensioen, ...) opbouwen. Ten tweede wil de LBC-NVK dat de ziekte-uitkering berekend wordt op jaar- en niet op kwartaalbasis. Dat zou voor veel onthaalouders een hogere uitkering bij ziekte betekenen. Tenslotte wil de LBC-NVK dat de jaren die onthaalouders gewerkt hebben voor april 2003 meetellen in de berekening voor het recht op pensioen waardoor veel onthaalouders vroeger recht op pensioen hebben.

Huidige statuut nieuws

11 okt 2018 - 10:20

Vanaf 1 oktober 2018 wordt de onkostenvergoeding geïndexeerd. Daardoor stijgt de onkostenvergoeding voor een volledige dagopvang van 20,16 euro naar 20,56 euro.

18 jul 2017 - 15:34

Vanaf 1 juli 2017 stijgt het bedrag per kinddag van 19,76 euro naar 20,16 euro.

23 jun 2016 - 10:37

Kan je als student werken als onthaalouder aangesloten bij een dienst? Dit is zeker toegelaten, op voorwaarde dat de organisator met jou een studentenovereenkomst afsluit.

Pagina's