Ik ben onthaalouder en dit wil ik graag weten

Ik ben onthaalouder en dit wil ik graag weten

Het huidige sociaal statuut voor onthaalouders heeft heel wat beperkingen waardoor onthaalouders een heel pak sociale rechten minder hebben dan alle andere werknemers. Daarom voert de LBC-NVK actie voor een volwaardig werknemersstatuut voor de onthaalouders. Hieronder lijsten we antwoorden op op vragen die ons de voorbije jaren regelmatig werden gesteld.

Voor onthaalouders die willen bijscholen is er de Onthaalouderacademie. Die wordt gecoördineerd door het VBJK (Expertisecentrum voor Opvoeding en Kinderopvang). Kind en Gezin is er hier nauw bij betrokken. Je vindt meer informatie op de site van de onthaalouderacademie.

Hoeveel kinderen mag ik opvangen?

Samen je dienst wordt bepaald hoeveel kinderen je kan opvangen. Dat is bijvoorbeeld afhankelijk van je ervaring en de grootte van je huis. Je mag maximum vier kinderen per kwartaal voltijds opvangen en nooit meer dan 8 kinderen gelijktijdig. Voor samenwerkende onthaalouders is dat 14. Overbezetting op kwartaalbasis kan toegestaan worden door je dienst onder bepaalde voorwaarden.

Wat als ik ziek word?

Als onthaalouder heb je recht op een ziekte-uitkering. Je bent verzekerd tegen ziekte, arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten en arbeidsongevallen. Ook wanneer je invalide of zwanger bent krijg je een uitkering.

Bij een gewone werknemer berekent het ziekenfonds je uitkering op basis van je loon. Een onthaalouder is geen werknemer en verzamelt een “fictief loon” op basis van haar bezetting. Om de uitkering te berekenen zal het ziekenfonds kijken naar je gerealiseerde bezetting van het kwartaal voordien. Haalde je niet altijd je volledige bezetting dan zal de uitkering die is gebaseerd op je fictief minimumloon bijgevolg nog lager zijn.

Wat als kinderen niet komen opdagen?

Indien kinderen buiten jouw wil afwezig zijn, krijg je van de RVA een opvanguitkering. Dat bedrag is 29,39 euro bruto en wordt geïndexeerd. Het is niet zo dat het gaat om een brutobedrag dat je automatisch ontvangt als een kindjes afwezig is. De uitkering is gekoppeld aan een eerder complexe regelgeving. Op de website van de RVA vind je een voorbeeld van berekening. www.rva.be (achtereenvolgens: tijdelijke werkloosheid / onthaalouders / infoblad werknemers / hoe worden de opvanguitkeringen berekend).

Heb ik recht op vakantiegeld?

Hier heb je als onthaalouder geen recht op omdat je niet erkend bent als werknemer. Hier willen we verandering in brengen met het volwaardig werknemersstatuut. Wanneer je stopt als onthaalouder kan de dienst voor onthaalouders ook geen vakantieattest afleveren. Je zal bijgevolg bij een nieuwe werkgever geen recht hebben op betaald verlof op basis van je prestaties als onthaalouder.

Heb ik een loon als onthaalouder?

In het huidig statuut krijg je als onthaalouder geen loon maar een onkostenvergoeding. Die wordt door je dienst uitbetaald per dag per kind. Ook voor het volgen van vorming krijg je een vergoeding. Die krijg je wel pas indien je jaarlijks 12 uur vorming volgt. Ook voor flexibele opvang krijg je een vergoeding. Het gaat bijgevolg om een variabel inkomen. De vakantiemaanden voorzie je ofwel in vervangopvang of je houdt er rekening mee dat je die maanden weinig of geen inkomen hebt.

Moet ik belastingen betalen als onthaalouder?

De kostenvergoeding die je als onthaalouder krijgt is geen loon en dus niet belastbaar. Vervangingsinkomens zoals ziekte-uitkering zijn wel belastbaar. Het fiscaal plaatje is zeer verschillend en individueel. Doordat je geen belastbaar inkomen hebt, kan het zijn dat je minder kan genieten van aftrekposten zoals pensioensparen, levensverzekering…

Heb ik recht op kinderbijslag?

Als onthaalouder kan je het recht op kinderbijslag opbouwen. Die wordt betaald door het kinderbijslagfonds door je dienst.

Voor meer informatie over het huidig statuut voor onthaalouders raden we je aan om te surfen naar de website van Kind en Gezin.