Ik stop er mee

Ik stop er mee

Het aantal onthaalouders neemt jaar na jaar af. En heus niet omdat ze allemaal op pensioen gaan. Veel onthaalouders stoppen en gaan iets anders doen. Zolang onthaalouders geen volwaardig werknemersstatuut krijgen zal het aantal onthaalouders verder teruglopen.

Soms moeten onthaalouders stoppen om medische redenen. De adviserend geneesheer van het ziekenfonds laat niet toe dat zij de job nog uitoefenen, maar de dienst voor onthaalouders kan geen ander werk aanbieden. Een gewone werknemer komt terecht op de werkloosheid, maar onthaalouders hebben die rechten niet opgebouwd. Zie verder.

Heb je als onthaalouder recht op een werkloosheidsuitkering?

Je dagen als onthaalouder worden niet gezien als arbeidsdagen als loontrekkende dus tellen die ook niet mee voor het recht op een werkloosheidsuitkering. Wanneer je voor je onthaalouder was, gewerkt hebt, heb je wel recht op een werkloosheidsuitkering.

Hebben onthaalouders recht op een pensioen?

In het huidig sociaal statuut heb je als aangesloten onthaalouder recht op een minimumpensioen dat berekend is op een minimum fictief loon. Dit laatste stijgt enkel bij indexaanpassingen. Niet alleen is de berekeningsbasis laag, doordat je niet altijd een volwaardige bezetting realiseert, vermindert deze basis nog eens.