Uitbreiding en verbetering werknemersstatuut en verhoging onkostenvergoeding sui generis

vr, 08/06/2018 - 08:19 -- Redactie
Photo by Omar Lopez on Unsplash

Op vrijdag 8 juni heeft de LBC-NVK het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit sectoren ondertekend. Dat bevat maatregelen voor de 220.000 werknemers uit sectoren als de kinderopvang, de ouderenzorg, de gehandicaptenzorg, de thuiszorg en de beschutte en sociale werkplaatsen.

Werknemersstatuut onthaalouders

Jarenlang hebben we er samen voor moeten strijden en in 2015 konden we eindelijk van start gaan met het werknemersstatuut voor onthaalouders en werden er 120 voltijdse banen voor onthaalouders met een werknemersstatuut gecreƫerd.

In dit sociaal akkoord gaan we een stapje verder. Ten eerste verbeteren we de loon- en werkvoorwaarden van het werknemersstatuut. Zo verhogen we het loon (was het algemeen minimumloon: 1.622,48 euro per maand - index 1/7/2017) ) tot het minimumloon van de sector kinderopvang (1 786,22 euro per maand - index 1/7/2017) en zorgen we voor 10 extra dagen vakantie.

Ten tweede breiden we het werknemersstatuut ook serieus uit. Zo zullen er minimaal 216 voltijdse banen met een werknemersstatuut bijkomen. Daarmee zal het aantal onthaalouders met een werknemersstatuut op minimaal 326 komen (uitgedrukt in voltijdse banen).

Verhoging onkostenvergoeding

Technisch gezien zijn onthaalouders die werken voor een onkostenvergoeding (sui generis statuut) geen "echte" werknemers. Daarom vallen ze niet onder de toepassing van een sociaal akkoord voor de non-profit en kunnen wij voor hen eigenlijk geen maatregelen nemen.

Toch zijn wij er in geslaagd om de onkostenvergoeding te verhogen met 0,21 euro per kind per dag. Dat komt overeen met 185 euro op jaarbasis als je elke dag (220 werkdagen, of 44 weken van 5 dagen) 4 kindjes opvangt.

Belangrijker nog dan de (kleine) verhoging van de onkostenvergoeding is het principe dat - alhoewel de onthaalouders sui generis technisch geen werknemers zijn - ze toch worden meegenomen in het sociaal akkoord. Het is de allereerste keer dat dat gebeurt!

Reacties

Door De Munter Hilde op

Erg dat de vakbonden dit normaal vinden. Dit betekent voor een onthaalouder die een onkostenvergoeding krijgt en evenveel dagen en evenveel kindjes heeft een verschil van loon van 614,37 euro minder dan haar collega met loon. En dan heb ik het vakantiegeld niet bij gerekent. En het dan ook nog erg dat het slechts maar een 300-tal onthaalouders een loon krijgen. En de ongeveer 4700 niet. Dus erg dat de vakbonden dit goedkeuren. Voor Martens huishoudhulpen,Lidl, overheid springt men direct. Zou jij voor hetzelfde werk en zelfde opleiding zeker 614,37 euro minder gaan werken?

Door Redactie op

Dag Hilde

Eerst en vooral: de LBC-NVK vindt dat ALLE onthaalouders recht hebben op een werknemersstatuut. Wij vinden het dus niet normaal. Vandaar dat wij samen met de onthaalouders al een hele tijd strijden voor zo'n werknemersstatuut.

Als het van ons afhangt dan kregen alle onthaalouders ook dadelijk een werknemersstatuut. Helaas hangt dat natuurlijk niet alleen van ons af. Het is de politiek die de keuzes maakt. En enkel door onze gezamenlijke strijd en druk is het werknemersstatuut er gekomen en nu in het sociaal akkoord verbeterd en uitgebreid.

Wij blijven in elk geval doorgaan totdat alle onthaalouders fatsoenlijke loon- en werkvoorwaarden hebben.

Door De Munter Hilde op

Rechtzetting. Blijkbaar heb ik brutoloon genomen. Collega zegt dat het loon van een onthaalouder rond de 1900 zou zijn met onkosten. Dus ze zouden toch nog ongeveer een 200 euro meer krijgen.

Door Redactie op

Dag Martine

De diensten kunnen zich kandidaat stellen voor een bepaald aantal voltijdse banen voor werknemers onthaalouders. Daarna schrijft de dienst vacatures uit en kan je er als onthaalouder op solliciteren. Net zoals bij elke andere sollicitatie is het vervolgens de dienst die je een contract kan geven.

Door pascale op

als er technisch gezien geen verbetering kan worden bekomen voor de mensen die in het sui generis statuut werken ( het overgrote deel dus ) hoe moet het dan wel? Want eerlijk is eerlijk, wij blijven gewoon in de kou staan, enige verbetering ( tenzij de 0,21 cent ) is er al jaren niet meer geweest. Alle aandacht gaat naar het proefproject en de rest kan liggen sudderen in hun eigen sop :-( Waarom voor ons geen 30 dagen verlof met sociale rechten? Waarom krijgen wij geen deftige verhoging van de onkostenvergoeding? ( en index is geen opslag) Kan de vakbond daar ook niet voor ijveren? Zolang niet iedereen kan instappen in het volwaardig statuut zijn onze werkvoorwaarden ook heel belangrijk en vooral, voor verbetering vatbaar! Niet voor niets stoppen hoe langer hoe meer onthaalouders, Pascale

Door Redactie op

Dag Marleen

Natuurlijk. Ook jij kan solliciteren wanneer een dienst bij jou in de buurt een vacature voor een werknemer onthaalouder uitschrijft. Succes!