Als klokkenluiders op straat worden gezet dan is het hek helemaal van de dam

Tijdens de zomer lieten we al weten dat CD&V op 6 juli 2022 een wetsvoorstel indiende om het pensioen van de onthaalouders te verbeteren. Vandaag is dat wetsvoorstel goedgekeurd.

Op de dag van de onthaalouder zetten we graag al onze leden extra in de bloemen met een leuke attentie!

Dit jaar zorgden we voor een fijn kaartje en een toilettasje.

(Tekst: Jan Deceunynck, Afbeelding: Daniël Rys)

Op 12 oktober is het Dag van de Onthaalouder, en daarom zetten we jullie vandaag in de bloemetjes!

Rita Damen

De Septemberverklaring belooft 100 miljoen euro extra voor de kinderopvang per jaar.

Wil de Vlaamse regering dan echt moeders terug aan de haard?

Willen we terug naar de tijd dat vaders buitenshuis gingen werken, moeders het huishouden deden en de zorg voor kinderen voor hun rekening namen?

Naar aanleiding van de actie ‘Crisiscrèche Crevits’ verscheen er een artikel in Visie.

Nathalie Winters, sectorverantwoordelijke kinderopvang ACV Puls:

Tijdens het weekend van 17 en 18 september kan je ACV Puls als trouwe gast terugvinden op ManiFiesta: het feest van de solidariteit.

Elke organisatie, elke werknemer in zorg, welzijn en cultuur en alle patiënten, bewoners en cliënten ervaren de druk en de onzekerheid die ermee gepaard gaat.

Het afgelopen coronawerkjaar hebben we niet stil gezeten en belangrijke stappen vooruitgezet.

In opdracht van minister van sociale zaken, Frank Vandenbroucke, evalueerde de Nationale Arbeidsraad (NAR) het sui generisstatuut en gaf er recent advies over.