VIA 6: extra info koopkrachtverhoging onthaalouders!

Beste onthaalouder,

Goed nieuws!
Zoals we jou eerder lieten weten, krijgen onthaalouders dankzij vakbondswerk betere loon – en werkvoorwaarden.

Werk je als onthaalouder met een sui generisstatuut, dan krijg je vanaf 1 april een onkostenvergoeding van € 21,55 of een verhoging van € 0,36 per kind voor een volledige opvangdag. Je zal met terugwerkende kracht deze verhoging betaald krijgen. Daar bovenop krijg je binnenkort een éénmalige, niet belastbare premie van 300,00 euro.

Onthaalouders met werknemersstatuut hebben misschien al een consumptiecheque ontvangen van € 300,00 euro ( bedrag pro rata jobtime). Hun maandloon en de vaste onkostenvergoeding stijgt met 1,7%. Dit betekent voor je portemonnee een:

  • Maandloon van € 1889,97
  • Vaste onkostenvergoeding: € 12,43 per dag met uitzondering van de dagen dat je wettelijke vakantie neemt
  • Variabele onkostenvergoeding van € 3,64 euro per kind per opvangdag (ongeacht de duur van de opvang)

We laten je zo snel mogelijk weten wanneer deze bedragen ingevoerd worden!

Over VIA6 en de onthaalouders schreven we al het volgende!