ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen regeringen om flexi-jobs in de kinderopvang terug te trekken

In de Kamer werd op donderdag 21 december de programmawet goedgekeurd met daarin ook de uitbreiding van de flexi-jobs naar 11 sectoren, waaronder de kinderopvang.

Vandaag zijn 125.000 mensen aan de slag via een flexi-job. Dat bewijst in de eerste plaats dat veel werknemers moeilijk rondkomen met hun maandelijks inkomen. Een flexi-job bijnemen is een noodzaak, dus geen kwaad woord dus voor wie bovenop een 4/5e of voltijdse jobs gaat bijklussen.

De uitbreiding van de flexijobs naar de kinderopvang beschouwen ACV Puls en ACV Openbare Diensten als een remedie die erger is dan de kwaal.

Zelfs onder de aangepaste voorwaarden blijven de flexi-jobs zeer problematisch:

  1. Werken in een flexijobs betekent ook onder de aangepaste voorwaarden minder verdienen voor hetzelfde werk. De programmawet is niet duidelijk over de betaling van onregelmatige prestaties of overuren, de eindejaarspremie en er is geen anciënniteitsopbouw. En de flexi-uren tellen ook niet mee voor de opbouw van het pensioen. Wie is er dan eigenlijk beter af met het flexistatuut?
  2. De flexi-jobs zijn oproep-contracten, waarbij je nooit weet of en wanneer je kan werken. Die inkomensonzekerheid staat haaks op goede arbeidsvoorwaarden die net nodig zijn om jongeren en zij-instromers te laten kiezen voor een job in de zorg. . Er wordt al flexibel gewerkt met vroege en late shifts, avondwerk, onderbroken diensten en veel deeltijdse contracten.
  3. Er zijn betere alternatieven om werkdruk te verlichten en personeel aan te trekken: verbetering van de lonen, een lagere kindratio, een betere arbeidsorganisatie, samenwerkingsverbanden, contractuitbreidingen voor deeltijdwerkers en meer voltijdse contracten, vrijwillige overuren.
  4. Zorgen voor baby’s en peuters vraagt om een pedagogische aanpak, teamwerk en continuïteit. Steeds wisselende flexi-jobs kunnen dat niet garanderen. Vlaanderen wil tot 20% van het personeel via flexi-jobs laten werken. Tel daarbij de nieuwe regel dat tot 25% van de personeelsnorm via logistiek assistenten ingevuld kan worden. Bijna de helft van het personeel zal dus niet gekwalificeerd of in een onzeker statuut werken. Dit staat haaks op de aanbevelingen van de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement.
  5. De inkomsten van de sociale zekerheid en de belastingen zijn lager bij flexi-jobs terwijl er net méér middelen nodig zijn voor de begrotingen. Er is geen fiscale hervorming beslist en evenmin een grotere bijdrage gevraagd van de grote vermogens om te voorzien in alternatieve inkomsten. De overheid organiseert zo haar eigen begrotingstekort, het is zagen aan de tak waar we op zitten.

De flexi-jobs bieden géén antwoord op de uitdagingen in de kinderopvang.

Olivier Remy, Algemeen coördinator ACV Puls non-profit: “De flexi-jobs bieden géén antwoord op de uitdagingen in de kinderopvang. De uitbreiding gebeurt enkel op vraag van de Vlaamse regering. We vragen aan Minister van Welzijn Crevits om begin januari hierover opnieuw in overleg te gaan. Zij heeft in dit dossier enkel rekening gehouden met de vragen van de werkgevers. Dat moet anders. Er zijn alternatieven om de crisis in de kinderopvang aan te pakken”.

ACV Puls en ACV Openbare Diensten vragen aan de Federale Regering om het Koninklijk Besluit die uitvoering moet geven aan de uitbreiding naar de kinderopvang uit te stellen omdat er nog geen volwaardig overleg is geweest tussen de Vlaamse Regering en de vakbonden over dit onderwerp.