Bedragen onkostenvergoeding 2014

De bedragen voor 2014 zijn:

  • Kostenvergoeding onthaalouder per kinddag: 19,55 euro;
  • Onderverdeling kostenvergoeding:
    • basis: 17,53 euro;
    • component vorming: 0,34 euro;
    • component sluitingsdagen: 1,68 euro;