Beke besparen? Onaanvaardbaar! Voer mee actie op 5 maart 2020.

Voer mee actie tegen het besparingsbeleid van de Vlaamse regering.

Bij de voorstelling van haar beleid toonde de Vlaamse regering zich bijzonder ambitieus op vlak van zorg, welzijn en cultuur. Er zou werk worden gemaakt van een sterker sociaal beleid, dichtbij de mensen. Nu, enkele maanden later, blijkt de werkelijkheid veel minder rooskleurig. In de kinderopvang vertaalt het beleid van minister Beke zich vooral in besparingen. Slachtoffers zijn de kinderdagverblijven, initiatieven buitenschoolse kinderopvang, de werknemers maar ook de kinderen zelf.

De kinderopvang

Met het nieuwe decreet van 2014 streefde de Vlaamse regering naar voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwaliteitsvolle kinderopvang. Voor medewerkers hield dit in dat ze, ongeacht het kinderdagverblijf, hetzelfde loon voor hetzelfde werk zouden krijgen.

Deze regering bespaart zwaar en komt haar beloftes niet na. Kwaliteitsvolle zorg die nodig is om het welzijn van kinderen te bevorderen, komt onder druk te staan. Kinderbegeleiders zouden graag naast de zorgtaken meer activiteiten willen doen met de kinderen. Minder middelen leidt tot meer taken doen met minder werknemers. Ook op de ondersteuning wordt beknibbeld waardoor stress zal toenemen.

Ook de onthaalouders krijgen weinig perspectief. Er zijn geen middelen voorzien om hun statuut te verbeteren en onthaalouders de kans te bieden om in het werknemersstatuut te stappen.

Onzekerheid troef in de buitenschoolse opvang want het nieuwe decreet brengt heel wat veranderingen met zich mee.

Belofte maakt schuld

De regering belooft een warm en sociaal Vlaanderen, maar met het huidige beleid zal elke betrokkene in de sector in de kou blijven staan. Voor ACV Puls is dat onaanvaardbaar. Eind vorig jaar staken we mee het vuur aan de lont, en in 2020 moet het verzet blijven knallen. We gaan voor meer budget voor gelijk loon bij gelijk werk en meer werknemers om kwalitatieve zorg te geven op maat van elk kind.

STOP DE BESPARINGEN! MEER BUDGET VOOR ZORG, WELZIJN en CULTUUR !

Neem het op voor zorg, welzijn en cultuur

Kom op donderdag 5 maart naar Brussel, en voer mee actie met ACV Puls.
Afspraak om 10u30 aan het Centraal Station, voor een betoging die eindigt aan het kabinet van minister Beke, vlak aan het Noordstation.
Vervoersregelingen komen op wittewoede.be.
Iedereen heeft het recht om aan de actie deel te nemen. Informeer je bij ACV Puls!
Zet je aanwezig op ons facebook event!