Evaluatie proefproject werknemersstatuut onthaalouders

De afgelopen maanden heeft de LBC-NVK samen met de sociale partners en Kind & Gezin hard gewerkt aan de evaluatie van het proefproject werknemersstatuut voor onthaalouders.

Wij willen alle onthaalouders die hun onkosten sinds 2015 hebben bijgehouden net als alle onthaalouders die de online bevraging hebben ingevuld en/of naar het groot event zijn gekomen uitdrukkelijk bedanken. Jullie medewerking was van onschatbare waarde om te komen tot een goede evaluatie van het werknemersstatuut.

Momenteel legt Kind & Gezin de laatste hand aan het evaluatierapport. Dat wordt vervolgens naar de Vlaamse regering gestuurd die moet beslissen wat er met het werknemersstatuut gebeurt.

Voor de LBC-NVK is het in elk geval duidelijk wat er moet gebeuren: het werknemersstatuut moet verbeterd en uitgebreid worden.

Wordt vervolgd.

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke kinderopvang LBC-NVK