Info 27.03 De gevolgen van het coronavirus in de kinderopvang

Het zijn barre tijden om kinderen te begeleiden en te verzorgen. De sector kinderopvang heeft een grote maatschappelijke waarde en daarom verdienen jullie niet alleen vandaag maar ook morgen meer waardering en erkenning. Dikke pluim voor jullie!

Graag geven we informatie over tijdelijke werkloosheid, de steunmaatregelen voor onthaalouders, de erkenning van COVID-19 als beroepsziekte en wat er wordt verwacht van kinderbegeleiders in een Initiatief voor buitenschoolse opvang (IBO) tijdens de paasvakantie. We vertellen wat dit voor jou betekent.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht

Minister Beke heeft meermaals gevraagd aan organisatoren (werkgevers) om geen tijdelijke werkloosheid aan te vragen. De kinderdagverblijven moeten open blijven voor kwetsbare kinderen en voor kinderen van wie de ouders een onmisbaar beroep uitoefenen, ook al betekent dit dat er slechts enkele kinderen opgevangen worden. Wie gezond is en niet thuis in quarantaine zit, moet dus beschikbaar blijven. Je blijft je normale loon steeds ontvangen.

Als er een personeelsoverschot is, kan je een andere taak toegewezen krijgen of worden vrijgesteld van prestaties. Dan kan je thuis kan blijven tot ze je nodig hebben. Je kan niet zonder jouw akkoord gedwongen worden om meeruren, overuren, VAP-dagen of verlofdagen op te nemen.

Wanneer er een personeelstekort is door bijvoorbeeld een toenemend aantal zieken, dan pleeg je overleg over mogelijke oplossingen. Zo zou je gevraagd kunnen worden om extra te werken of tijdelijk andere taken en verantwoordelijkheden op te nemen (beiden weliswaar binnen de grenzen van de regelgeving). Opgelet, je werkgever kan daar niet alleen over beslissen.

Steunmaatregelen voor de opvang van baby’s en peuters

Ouders moeten van 14 maart tot (minstens) 5 april niet betalen voor de dagen dat hun kind niet naar de opvang is gekomen. Er mogen ook geen respijtdagen worden ingeroepen. Dit zijn bestelde opvangdagen dat het kind niet komt én die je toch niet moet betalen.

Om het financiële verlies te dekken, zijn er afspraken gemaakt. Kinderdagverblijven en diensten voor onthaalgezinnen krijgen onder bepaalde voorwaarden een compensatiesubsidie van de overheid. Die compensatie krijgen de kinderdagverblijven alleen als ze correcte lonen blijven betalen aan al hun medewerkers, ook als er verminderde arbeidsprestaties zouden zijn.

Voor onthaalouders betekent dit in dat ze, ongeacht hun statuut, een compensatiebedrag ontvangen per kind per afwezigheidsdag. Een afwezigheidsdag is een dag waarvoor ouders opvang hadden besteld en waarop het kind niet kwam opdagen:

 • Voor een volle afwezigheidsdag ontvang je het volledige compensatiebedrag van 18,5 euro
 • Voor 1/2 afwezigheidsdag krijg je 60% van het compensatiebedrag van 18,5 euro
 • Voor 1/3 afwezigheidsdag krijg je 40% van het compensatiebedrag van 18,5 euro

Voorbeeld: volgens je opvangplan zou je maandag 5 kinderen een volledige dag opvangen. Door de crisis komt er maar 1 kindje. Dan krijg je die dag 20,77 euro onkostenvergoeding + (4 X 18,50 euro) compensatievergoeding. Je zal die dag een totale vergoeding krijgen van 94,77 euro.

Als onthaalouder moet je aan de dienst voor onthaalgezinnen waarbij je bent aangesloten, vragen hoe je de vergoeding kan aanvragen. Kind & Gezin bekijkt hoe de compensatie zo snel mogelijk kan worden uitbetaald.

Opvang voor schoolkinderen tijdens de paasvakantie

Ook tijdens de paasvakantie wordt van ouders verwacht dat ze hun schoolkinderen thuis opvangen. Elk lokaal bestuur (gemeente of OCMW) organiseert opvang in samenwerking met IBO’s. Kinderen van ouders die werken in onmisbare sectoren en kinderen uit kwetsbare gezinnen krijgen voorrang. Ze houden er rekening mee dat ouders die werken in de zorg mogelijks hun gepland verlof afzeggen om de dienstverlening te garanderen. Daarom geeft Kind & Gezin het advies om voldoende kinderbegeleiders in te zetten. Op dit moment verkennen het kabinet van minister Beke, de werkgeversorganisaties en de vakbonden de mogelijkheden om beschikbare kinderbegeleiders en verpleegkundigen uit de opvang van baby’s en peuters in andere sectoren in te zetten. En niet in het minst bekijkt de overheid momenteel hoe ze de verliezen van ouderbijdragen gaan dekken. Ook hier kunnen werknemers rekenen op hun normale loon.

Erkenning van COVID-19 als beroepsziekte

Op 24/03/20 besliste FEDRIS (het vroegere Fonds voor beroepsziekten) dat personen met COVID-19 die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die een duidelijk verhoogd risico lopen om besmet te worden door het virus, in aanmerking komen voor schadeloosstelling wegens beroepsziekte. Fedris heeft bevestigd dat:

 • het gaat om werknemers die instaan voor de zorg, verzorging, behandeling en begeleiding van andere mensen;
 • het ook geldt voor onthaalouders; die worden gelijkgesteld met kinderdagverblijven;
 • werknemers moeten kunnen aantonen dat ze besmet zijn met het coronavirus;
 • werknemers (uit de privé sector) hun aanvraag tot erkenning rechtstreeks indienen bij Fedris.
 • Een aanvraagformulier en in te vullen medisch getuigschrift vind je op https://fedris.be/nl/slachtoffer/beroepsziekten-privesector.

  Opgelet: de aanvraag tot erkenning en schadeloosstelling als beroepsziekte is een zeer specifieke regeling in welbepaalde situaties en dus geen “algemene vergoeding” die je nu al zou moeten aanvragen als je niet in die situatie bent.

  Deze regeling doet ook niets af aan het normale recht op gewaarborgd loon bij ziekte van contractuele werknemers. Vraag zeker advies waar nodig.

  Voor onthaalouders met sociaal statuut betekent dit een hogere onkostenvergoeding dan de ziekte-uitkering. De berekeningsbasis vertrekt van 4 voltijds opgevangen kinderen op kwartaalbasis.

  Je ACV Puls-afgevaardigde is je eerste aanspreekpunt

  Heb je vragen over je werk, neem dan contact met de ACV Puls-personeelsafgevaardigden. Problemen kunnen vaak het best eerst plaatselijk opgelost worden. De ACV Puls-personeelsafgevaardigden krijgen regelmatig informatie en kunnen je indien nodig bijstaan bij de directie of doorverwijzen.

  Als vakbond volgen we de situatie van kortbij op. We hebben overleg gehad met de overheid en de werkgevers. De eerste bekommernis is de bescherming van alle werknemers in de zorg.

  Daarnaast is het de bedoeling dat afspraken over uurroosters en personeelsinzet altijd in overleg tussen de directie of de leidinggevende en het personeelslid blijven gebeuren, ook in deze coronacrisis. Goede afspraken zijn nodig om deze crisis zo goed mogelijk op te vangen!

  Nog vragen?

  Neem contact op met ACV Puls voor meer info over de situatie in je instelling.

  Meer informatie?

  In de snelinfo's van Kind & Gezin vind je meer tekst en uitleg.

  Van zodra we meer informatie hebben over nieuwe topics, brengen we jou meteen op de hoogte.