Onderhoud kabinet Milquet leverde niets op. Acties volgen

Onthaalouders die aangesloten zijn bij een dienst vechten al lang voor een volwaardig werknemersstatuut. Hun huidige sociaal vangnet geeft hen immers niet dezelfde rechten als andere werknemers.

Onthaalouders hebben geen inkomenszekerheid, ze kunnen niet terugvallen op een werkloosheidsuitkering of een volwaardige uitkering bij ziekte. Vorig voorjaar deden de verschillende bevoegde ministers beloftes om dat volwaardig werknemersstatuut vanaf 1 januari 2010 in te voeren.

Een onderhoud eerder op de dag op het kabinet leverde niet het verwachte resultaat Het kabinet deed wel drie voorstellen maar toen puntje bij paaltje kwam bleek er voor geen enkele van de drie geld voorhanden.

Het lijkt ons geen ernstige manier van werken wanneer ministers beloftes en hun eigen regeerakkoord zomaar naast zich neerleggen. Er rest ons geen andere oplossing dan over te gaan tot acties. Wordt zeer snel vervolgd.