Onkostenvergoeding onthaalouders stijgt niet in 2015

Onthaalouders aangesloten bij een dienst kregen voor de invoering van het decreet kinderopvang meestal in januari een aanpassing van het bedrag van de onkostenvergoeding. De Vlaamse overheid verhoogde die met de procentuele stijging van de index tussen 1 november van een bepaald jaar en 1 november van het daaropvolgend jaar.

Het Ministerieel Besluit dat dat regelde is met de invoering van het decreet kinderopvang op 1 april 2014 opgeheven. In het subsidiebesluit van het decreet voorziet de overheid geen jaarlijkse indexering meer, maar een aanpassing van de overschrijding van de spilindex. De spilindex is dit jaar niet overschreden en bijgevolg krijgen de onthaalouders geen verhoging van de onkostenvergoeding dit jaar.