Onthaalouders: cumulatiemogelijkheden werkloosheid

Meermaals krijgen we vragen in de lijn van:
Kan een onthaalouder in deze crisistijd toch een opvanguitkering genieten als haar echtgenoot een gezinspensioen ontvangt?
Kan een onthaalouder een ziekte-uitkering aanvragen als ze een premie loopbaanonderbreking ontvangt in kader van een andere job?
Wat als de partner van de onthaalouder technisch/economisch werkloos is, kan zij uitkeringen genieten?

Om op deze en vele andere vragen een antwoord te bieden, hebben we een schema gemaakt. (klik op de link om te downloaden)

Wat indien een onthaalouder aangesloten is bij een erkende dienst en omwille van corona geen kindjes kan opvangen?
In het kader van het sociaal statuut kan er wel een opvanguitkering worden toegekend indien onder bepaalde voorwaarden geen kinderen kunnen worden opgevangen.

De volgende situaties moeten onderscheiden worden:

  • De onthaalouder is zelf besmet door het virus: dit wordt niet beschouwd als een situatie van overmacht, maar als ziekte -> zie bijgevoegd schema of de onthaalouder recht heeft op ziekte-uitkering!
  • De onthaalouder is niet ziek maar mag geen kindjes opvangen ingevolge een besmettelijke ziekte van een gezinslid van de onthaalouder: in dit geval gaat het om een positieve overmachtssituatie en kan de onthaalouder, mits bewijs, een vergoedbare sluiting hebben voor maximum 4 weken.
  • De onthaalouder is niet ziek maar de ouders beslissen om hun kindjes uit voorzorg thuis te laten: dit wordt beschouwd als een gewone afwezigheid van een kindje en heeft recht op de opvanguitkering

Opgelet:

  • Een onthaalouder die op eigen initiatief (bv. uit voorzorg) de opvang sluit, ontvangt geen opvanguitkering.
  • Onthaalouders die het maximaal aantal uren gepresteerd hebben (ongeacht de coronamaatregelen), zullen eveneens geen opvanguitkering ontvangen.