Verhoging onkostenvergoeding: wat moet je weten?

Met de septemberverklaring besloot de Vlaamse regering om alle onthaalouders in gezins- en groepsopvang hun inkomen te verhogen met €2,88 per kind per opvangdag.

Dat bedrag moet dienen om de leefbaarheid verbeteren en de verlaging van het aantal kinderen per kinderbegeleider te compenseren. Zo kan de ratio in de gezinsopvang van 8 naar 7 en in de groepsopvang van 18 naar 14.

Dit betekent concreet dat onthaalouders met sociaal statuut (sui generis) vanaf januari 2024 een verhoging krijgen van €2,88 per kind per opvangdag.

Voor de onthaalouders met werknemersstatuut zijn we in overleg met de sociale partners om te beslissen hoe we dat bedrag voor jullie zo goed mogelijk kunnen inzetten. Van zodra er meer nieuws is brengen we je op de hoogte!