Vlaanderen "helpt" statuut onthaalouders stap achteruit

Vlaanderen "helpt" statuut onthaalouders stap achteruit

De aftredende Vlaamse Regering heeft nog 10 miljoen euro klaarliggen om de werksituatie van onthaalouders bij een dienst te verbeteren. Verbeteren dat betekent voor de LBC-NVK ervoor zorgen dat deze mensen een volwaardig inkomen met volwaardige sociale bescherming genieten.

De federale minister van werk heeft hiervoor eerder dit jaar de nodige initiatieven genomen en heeft Vlaanderen nu nodig om deze om te zetten naar de praktijk. Vlaanderen talmt.

De Vlaamse politici die lijden aan electorale koorts kiezen natuurlijk voor kortetermijnoplossingen. Zij willen snel de onkostenvergoeding van onthaalouders optrekken om vlak voor de Vlaamse verkiezingen te scoren bij deze 7000 vrouwen.

Zij vergeten er wel bij te vertellen dat dit niets oplost op termijn. Alleenstaanden zullen in dit beroep met moeite het hoofd boven water houden, de sociale bescherming is ondermaats. LBC-NVK kan niet anders dan nogmaals het gebrek aan visie bij onze politici betreuren en tegelijkertijd in actie schieten. Op 21 mei hebben wij op het feest van de christelijke arbeidersbeweging aktie gevoerd. Ook minister Heeren was van de partij.