Werknemersstatuut onthaalouders nog altijd niet geregeld. Acties op komst

Naar aanleiding van de grote betoging in het voorjaar van 2009 beloofden de federale Ministers Milquet en Onkelinx om tegen 1 januari 2010 het werknemersstatuut voor onthaalouders te regelen. De ministers van de gemeenschappen zouden hun medewerking verlenen.

Deze mooie voornemens werden bovendien officieel bekrachtigd in het Federaal en het Vlaams Regeerakkoord. De LBC-NVK eist dat de gemaakte afspraken worden nageleefd en dat de regeringen hun beslissingen uitvoeren.

De verschillende overheden zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen. De LBC-NVK aanvaardt niet dat er nog langer met de onthaalouders wordt gesold.

Onthaalouders staan in voor een derde van het totaal aantal opvangplaatsen. Zij oefenen een volwaardige job uit en hebben geen boodschap aan eindeloze vertragingsmanoeuvres of een tweede nepstatuut.

Op 13 januari 2010 gaat een bijeenkomst door met alle betrokken overheden en administraties. Als er dan geen duidelijk en operationeel plan voor het volwaardig werknemersstatuut klaar is, zal de LBC-NVK overgaan tot een acties.

Fatiha Dahmani, sectorverantwoordelijke LBC-NVK