Wetsvoorstel verbetering pensioen onthaalouders goedgekeurd

Tijdens de zomer lieten we al weten dat CD&V op 6 juli 2022 een wetsvoorstel indiende om het pensioen van de onthaalouders te verbeteren. Vandaag is dat wetsvoorstel goedgekeurd.

Voortaan kunnen onthaalouders die vanaf 1 januari 2023 met pensioen gaan rekenen op een beter pensioen. Wie voor 2003 al aan de slag was als onthaalouder bouwde geen pensioenrechten op voor die jaren. Hierdoor kwamen ze niet in aanmerking voor een minimumpensioen. Voortaan zullen de jaren na 2003 zwaarder doorwegen in de pensioenberekening. Op deze manier zullen onthaalouders toch een beter pensioen ontvangen.

In de nieuwe berekening worden de gewerkte jaren vermenigvuldigd met een coëfficiënt. Zo komen onthaalouders aan een hoger aantal gewerkte jaren en zal het eenvoudiger worden om toegang te krijgen tot het minimumpensioen.

“Een voorbeeld: de 66-jarige Maria werkt vandaag nog als onthaalouder. Na een loopbaan van 47 jaar gaat ze op 1 januari 2023 met pensioen. In de huidige omstandigheden zou zij een pensioen ontvangen van amper 822 euro per maand. Dankzij de wet van Nahima Lanjri en Sophie Thémont zal Maria 204 euro per maand meer ontvangen, met een totaal pensioenbedrag van 1.026 euro.” (Bron: perbericht 25/10 2022, Nahima Lanjri, CD&V.)

Nathalie Winters Sectorverantwoordelijke kinderopvang ACV Puls: "ACV Puls vraagt al van meet af aan dat de jaren die onthaalouders presteerden vóór 1 april 2003 mee in de berekening worden genomen voor hun loopbaanjaren. Met deze nieuwe wet zetten we alvast een stap in de goede richting. Onze onthaalouders vervullen een erg belangrijke maatschappelijke rol in de pedagogische ontwikkeling van kinderen, de ondersteuning van ouders bij de opvoeding en het draaiende houden van de economie. Dat deze mensen dan ook recht hebben op een beter pensioen na hun jarenlange inzet staat buiten kijf.”

Zodra we meer zicht hebben op de exacte manier waarop het pensioen voortaan zal berekend worden houden we jullie verder op de hoogte.