Corona compensatieregeling voor maart

Goed nieuws, de coronacompensatieregeling optie 1 is voorzien voor de maand maart.
Deze regeling komt overeen met de regeling die van toepassing was in oktober 2021.
Dit betekent dat gezinnen in maart niet betalen voor:

  • Afwezigheden door verplichte (gedeeltelijke) sluiting of doelgroepbeperking
    Enkel voor schoolkinderen: afwezigheden omwille van de sluiting van de school van het kind dat normaal naar de opvang komt.

Voor bovenstaande afwezigheden kan je als organisator een compensatie aanvragen.

Meer informatie en de aangepaste procedures en documenten kan je terugvinden in de nieuwsbrief van Opgroeien onderaan dit bericht.

Download het bestand: