Met zeshonderd kwam de kinderopvang op 1 april op straat en voerde actie aan het kantoor van minster Beke.

De stijgende energieprijzen maken het onthaalouders flink lastig. Ze krijgen het hard te verduren en twijfelen of ze nog langer kindjes opvangen in hun gezinswoning.

De kinderopvang staat al enkele weken in het oog van de storm. Enkel inzetten op handhaving, is onvoldoende. Bij gebrek aan een plan dat de noden in de kinderopvang benoemt en aanpakt, verenigt de sector zich daarom in een consortium.

Vrijdag 1 april – 10-11u
Gaucheretpark Brussel (aan het kabinet van Minister Beke, vlakbij het Noordstation)

Beste onthaalouders

Jij zwoegt je hele leven. Betaald voor de opvang van kindjes en veelal onbetaald tijdens gezins- en huishoudelijke taken.

Vanaf februari 2022 verhoogt de onkostenvergoeding van de onthaalouders sui generis van 21.98 euro naar 22.42 euro per volle dag per opgevangen kind.

Goed nieuws, de coronacompensatieregeling optie 1 is voorzien voor de maand maart.
Deze regeling komt overeen met de regeling die van toepassing was in oktober 2021.
Dit betekent dat gezinnen in maart niet betalen voor:

Het overlijden van het kindje in een Gents kinderdagverblijf is een verschrikkelijke gebeurtenis die niemand onberoerd laat.

Onthaalouders staan in voor een aanzienlijk deel van onze kinderopvang. Deze werken onder een soort vrijwilligersstatuut. Zij krijgen geen loon, maar een onkostenvergoeding. Deze bedraagt momenteel 21,98 per (volledige) dag per kind.

Als je werkt in de kinderopvang, heb je als onthaalouder ook recht op een versnelde boosterprik. Via hiernavolgende link krijg je meer informatie.

Lieve Sinterklaas,

Wij onthaalouders en medewerkers in de kinderopvang sturen jou ons verlanglijstje omdat we in deze zware coronaperiode, zoals altijd, het beste van onszelf gegeven hebben.