Ophef in de media alleen is niet voldoende

Het overlijden van het kindje in een Gents kinderdagverblijf is een verschrikkelijke gebeurtenis die niemand onberoerd laat.
Naast het verschrikkelijke leed voor ouders, familie en vrienden moet de overheid dringend de nodige conclusies trekken over hoe de kinderopvang georganiseerd en gefinancierd is.

Alle initiatieven in de kinderopvang moeten kwaliteitsvolle zorg kunnen bieden en de Vlaamse regering moet daarin haar verantwoordelijkheid opnemen. Hoe erg is het dat nu pas wordt gezegd dat de zorginspectie de verslagen openbaar moet maken, inspecties onaangekondigd moeten zijn en met een veel grotere regelmaat moeten plaatsvinden. Dit had al veel eerder moeten gebeuren. Bij elke vorm van twijfel over de kwaliteit moet het voorzorgsprincipe primeren en moet er onmiddellijk worden ingegrepen.

De overheid weet al lang, of zou toch moeten weten, dat de structurele problemen in de kinderopvang veel dieper zitten en al veel langer bestaan.
Het tekort aan personeel en het te hoge aantal kinderen per begeleider leidt tot een hoge werkdruk. Kwaliteitsvolle kinderopvang is alleen mogelijk met betere werkomstandigheden en een gelijke verloning voor alle medewerkers.