Superonthaalmama = mini-pensioen?

Beste onthaalouders

Jij zwoegt je hele leven. Betaald voor de opvang van kindjes en veelal onbetaald tijdens gezins- en huishoudelijke taken.

Het pensioen is het resultaat van allerlei gebeurtenissen in je leven: ‘keuzes’ die je maakt, stereotypen die je meedraagt, richtingen die je bent ingeslagen. En dat vanaf je studiekeuze tot aan het einde van je loopbaan: de ene job boven de andere verkiezen, deeltijds gaan werken, je loopbaan op pauze zetten, een opleiding volgen of niet, .…

Na afloop van je loopbaan (met een gemiddelde loonkloof van 23,1%!) komt de eindafrekening: het pensioen.

De impact van deze ‘keuzes’, die nog te vaak het gevolg zijn van collectieve en maatschappelijke verwachtingen en genderstereotypen is groot: het pensioen van een vrouw is gemiddeld 30% lager.

Dat de gewerkte jaren als onthaalouder voor 2003 (nog) niet meetellen om te landen of vervroegd met pensioen te gaan, is onrechtvaardig. Dat je voor de jaren erna slechts een beperkt pensioenbedrag opbouwt, eveneens.

We willen als ACV Puls deze pensioenkloof herleiden tot nul, en ervoor zorgen dat vrouwen ook op latere leeftijd hun financiële en economische onafhankelijkheid kunnen behouden! Daarom wil ACV Puls:

  • Vermindering van het aantal vereiste loopbaanjaren voor een volledige loopbaan tot 40 jaar.
  • Landen op 55, vervroegd pensioen op 60 en pensioen op 65 jaar.
  • Een hoger minimumpensioen.
  • Behoud en versterking van de gelijkgestelde periodes.
  • De erkenning van de zwaarte van het werk in functies waar vooral vrouwen werken.

Wil jij mee een signaal geven dat het anders moet en kan?
Stroop dan mee je mouwen op door ons digitaal een handje te helpen. Je kan je profielfoto op facebook vervangen door één van de vier JA ik wil… slogans, of download de foto voor Instagram via onze campagne-site. https://www.hetacv.be/acv-puls/campagnes/vrouwendag-2022

Dankjewel en een fijne vrouwendag gewenst!
ACV PULS, jouw vakbond