Vanaf februari stijgt je onkostenvergoeding (en loon voor onthaalouder werknemers) met 2%

Vanaf februari 2022 verhoogt de onkostenvergoeding van de onthaalouders sui generis van 21.98 euro naar 22.42 euro per volle dag per opgevangen kind.

Voor onthaalouders in het werknemersstatuut stijgt het bruto maandloon van 1.927,77 euro naar 1.966,32 euro.
Daarnaast ontvang je in het werknemersstatuut een maandelijkse onkostenvergoeding per gewerkte dag. Deze onkostenvergoeding bestaat uit:

  • Een vast gedeelte van 12,93 euro per dag op basis van het opvangplan;
  • Een variabel gedeelte van 3,78 euro per gepresteerde dag per opgevangen kind.

Dat komt omdat de spilindex overschreden werd. De index is het cijfer dat aanduidt hoe duur het leven gemiddeld is. Stijgen de prijzen van producten en diensten? Dan stijgen de lonen en vergoedingen in de non-profit automatisch mee. “Automatisch” betekent dat er gelukkig niet elke keer opnieuw moet onderhandeld worden om de levensduurte te kunnen volgen.
Omdat de indexering van de lonen en uitkeringen al zo lang bestaat lijkt het misschien “niet meer dan normaal”. Dat betekent echter niet dat het systeem van de loonindexering er vanzelf is gekomen, of evenmin dat het toch gewoon maar de wetgeving is. De indexering van de lonen is in elke sector het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. In de non-profitsector gaat het telkens om een indexverhoging van 2%. Ook voor de onthaalouders stijgt de onkostenvergoeding en/of het loon dus met 2%.