Werknemersstatuut voor onthaalouders

Jaren hebben we er strijd voor moeten voeren maar uiteindelijk is ACV Puls er in 2015 in geslaagd om in het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit budget te voorzien voor de invoering van het werknemersstatuut voor onthaalouders. Concreet ging het om 120 onthaalouders die hun job konden uitoefenen als een echte werknemer met alle rechten en plichten die daarbij horen.

Natuurlijk was dat maar een eerste stap. ACV Puls blijft ijveren voor een uitbreiding van het aantal onthaalouders met een werknemersstatuut én voor een verbetering van de loon- en werkvoorwaarden van dat werknemersstatuut.

Na maandenlang actievoeren en onderhandelen konden we op vrijdag 8 juni 2018 eindelijk een nieuw sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profit afsluiten. En ook in dat sociaal akkoord zijn we er opnieuw in geslaagd om budget te voorzien zodat niet alleen meer onthaalouders kunnen solliciteren voor een werknemersstatuut maar dat ook de loon- en werkvoorwaarden ervan verbeterd worden. Zorg jij er in de strijd voor een volgend sociaal akkoord mee voor dat we verdere stappen kunnen zetten?